Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL709 Liderlik Teorileri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Dersin amacı yönetim ve liderlik teorileri hakkında öğrencinin akademik çalışmalarını artırmaktır. Liderlik Teorileri dersinin amacı; sosyal bilimlerin en önemli kavramlarından birisi olan liderlik ile tarih boyunca ortaya konulan teorileri analiz etmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan GÜL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Müge Leyla Yıldız, Liderlik Çalışmaları, Beta Yayınları, İstanbul, 2003. 2. İsmail Bakan ve İnci F. Doğan, Liderlik: Güncel Konular ve Yaklaşımlar, Gazi Kitabevi, Ankara, 2013. 3. Salih GÜNEY, Liderlik, Nobel Yayın Dağıtım, 2012. 4. Celalettin SERİNKAN, Liderlik ve Motivasyon, Nobel Yayınları, Ankara, 2008

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriğini liderlikde özellikler teorisi, davranışsal teori ve durumsallık teorisi oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
28 Makale Kritik Etme 6 2 12
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 34 34
34 Okuma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Liderlik Teorileri: özellikler Teorisi, Davranışsal teori ve Durumsallık Teorisi
2 Özellikler Teorisi
3 Davranışsal Teori: Ohio State Üniversitesi Liderlik Modeli
4 Davranışsal Teori: University of Michigan Liderlik Modeli
5 Davranışsal Teori: Blake ve Mouton Yönetim Tarzı Matriksi
6 Davranışsal Teori: McGregor X ve Y Teorisi
7 Davranışsal Teori: Likert'in Sistem 4 Modeli
8 Durumsal Liderlik Teorisi: Fred Fiedler Etkin Liderlik Modeli
9 Durumsal Liderlik Teorisi: Amaç-Yol Teorisi
10 Vize
11 Durumsal Liderlik Teorisi: Dönüşümcü Liderlik
12 Durumsal Liderlik Teorisi: Transaksiyonel Liderlik
13 Durumsal Liderlik Teorisi: Karizmatik Liderlik
14 Tannenbaum ve Schmidt Liderlik Modeli
15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511963 Öğrenciler, liderlik teorileri konusunda akademik bilgi ve yeterliliklerini artırabileceklerdir.
2 1511964 Öğrenciler lider nasıl olunur, sorusuna cevap bulabileceklerdir.
3 1511965 Öğrenciler lideri tanımlayabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76224 Temel İşletme bilgisi edinmek.
2 76225 İşletme alanı ile ilgili konularda karşılaşılan problemlere çözümler üretebilmek.
3 76226 İşletme alanındaki eksiklikleri belirleyerek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilmek.
4 76227 İşletme alanında özgün bir konuyu araştırabilmek, eleştirel analiz yapabilmek ve değerlendirebilmek.
5 76228 Gerçek durumları kuram ve kavramlar ışığında incelemek.
6 76229 İşletme alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilmek.
7 76230 İşletme alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilmek ve yabancı literatürden yararlanabilmek.
8 76231 Pazarlamanın temellerini anlamak ve çeşitli pazarlama yöntemlerinin gerçek hayattaki uygulamalarını tespit etmek.
9 76232 Finansal konuları kuram ve uygulama açısından tanımlamak.
10 76233 Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi teorileri yardımı ile insan davranışları ile organizasyon arasında ilişki kurmak.
11 76234 Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak.
12 76235 Planlama, örgütleme, veri toplama ve analiz etme, liderlik, kontrol gibi yönetim fonksiyonlarını tanımlamak.
13 76236 Disiplinlerarası etkileşim halinde bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak.
14 76237 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
15 76238 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
16 76239 Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek.
17 76240 Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak.
18 76241 Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek.
19 76242 İşletme alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik stratejik planlar hazırlayabilmek.
20 76243 Kurumsal sürdürülebilirlik bilinciyle hareket edebilmek.
21 76244 Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek.
22 76245 İşletme Yönetimi’nin yerel ve küresel boyutlarını kavramak.
23 76246 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavramak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3
2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 3 3 3 2
3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek