Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL710 Motivasyon Teorileri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı yönetim ve motivasyon teorileri konusunda lisans öğrencisinin potansiyelini artırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan GÜL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Aşkın KESER, Çalışma Yaşamında Motivasyon • Oğuz ONARAN, Çalışma Yaşamında Güdülenme Kuramları • Tayfun TOPALOĞLU, Düş Peşine (e.motivasyon.net) • Tayfun TOPALOĞLU, Motivasyon Dahisi (e.motivasyon.net) • Mümin Sekman, Başarı Bilimi • kigem.com • Her türlü makale, bildiri, köşe yazısı vs.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriğini motivasyonda kapsam ve süreç teorileri, ve organizasyon ve çevre ve organizasyon ve teknoloji konuları oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
3 Bütünleme Sınavı 0 0 1
4 Quiz 1 10 1
5 Derse Katılım 1 10 1
6 Uygulama/Pratik 1 10 1
2 Final Sınavı 1 70 1
35 Quiz 1 10 1
37 Gözlem 1 10 1
40 Proje Hazırlama 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 10 20
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 3 10 30
20 Rapor Hazırlama 1 12 12
21 Rapor Sunma 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 12 12
23 Proje Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Motivasyon Teorileri: Kapsam ve Süreç Teorileri
2 Kapsam Teorileri: İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı
3 Çift Faktör Teorisi
4 Başarma İhtiyacı Teorisi
5 ERG Yaklaşımı
6 Süreç Teorileri: Davranış Şartlandırması
7 Beklenti Teorileri: Victor Vroom Beklenti Teorisi
8 Lawler-Porter Modeli
9 Amaç Teorisi
10 Vize
11 Eşitlik Teorisi
12 Örnek olay
13 Örnek olay
14 Örnek olay

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1252426 Öğrenci; motivasyon ve performans arasındaki ilişkiyi tanımlayabilecektir.
2 1252427 Öğrenci; motivasyonun tanımını yapabilecektir.
3 1252428 Öğrenci; motivasyonun işletme yönetimi sürecindeki önemini anlayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68492 Temel İşletme bilgisi edinmek.
2 68493 İşletme alanı ile ilgili konularda karşılaşılan problemlere çözümler üretebilmek.
3 68494 İşletme alanındaki eksiklikleri belirleyerek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilmek.
4 68495 İşletme alanında özgün bir konuyu araştırabilmek, eleştirel analiz yapabilmek ve değerlendirebilmek.
5 68496 Gerçek durumları kuram ve kavramlar ışığında incelemek.
6 68497 İşletme alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilmek.
7 68498 İşletme alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilmek ve yabancı literatürden yararlanabilmek.
8 68499 Pazarlamanın temellerini anlamak ve çeşitli pazarlama yöntemlerinin gerçek hayattaki uygulamalarını tespit etmek.
9 68500 Finansal konuları kuram ve uygulama açısından tanımlamak.
10 68501 Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi teorileri yardımı ile insan davranışları ile organizasyon arasında ilişki kurmak.
11 68502 Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak.
12 68503 Planlama, örgütleme, veri toplama ve analiz etme, liderlik, kontrol gibi yönetim fonksiyonlarını tanımlamak.
13 68504 Disiplinlerarası etkileşim halinde bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak.
14 68505 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
15 68506 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
16 68507 Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek.
17 68508 Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak.
18 68509 Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek.
19 68510 İşletme alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik stratejik planlar hazırlayabilmek.
20 68511 Kurumsal sürdürülebilirlik bilinciyle hareket edebilmek.
21 68512 Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek.
22 68513 İşletme Yönetimi’nin yerel ve küresel boyutlarını kavramak.
23 68514 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavramak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2
3 4 2 2 4 2 2 1 3 3 3 2 2 1 2 1 3 1 1 1 3 1 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek