Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL713 Toplam Kalite Yönetimi 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bir organizasyonda ürünler, hizmetler, süreçler, çalışanlar ve çevre konularını sürekli iyileştirme yaklaşımı olan toplam kalite yönetimi (TKY) yaklaşımı ile değerlendirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Aysel ÇETİNDERE FİLİZ

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İsmail EFİL, Toplam Kalite Yönetimi, Dora Yay., Bursa, 2010 John S. Oakland. Total Quality Management and Operational Excellence. Routledge. 2014. J. Evans ve W. Lindsay, The Management and Control of Quality, West, 1993. J. M., Juran, Quality Control Handbook, McGraw Hill, 1988. Claude W. Burrill and Johannes Ledolter, Achieving Quality Through Continual Improvement John Wiley & Sons, Inc., 1999

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Toplam kalite yönetiminin temelleri, kalite planlama çalışmaları, kalite performans ölçüm araçları, süreç yönetimi, kalite yönetim sistemleri, sürekli iyileştirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 9 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalite kavramının tanımı ve kalitenin tarihsel gelişimi
2 Kalite kavramının ayrıntıları
3 Kalite çemberleri
4 Japon İşletme Yönetimi, Japon kalite Kontrol Sisteminin özellikleri
5 Toplam Kalite Yönetimi kavramsal yapısı ve gelişimi
6 Toplam kalite uygulamaları ve kalitenin öncüleri
7 Toplam kalite uygulamaları ve kalitenin öncüleri
8 TKY'nin Gerekleri
9 TKY'nin araç ve teknikleri
10 ARASINAV
11 ISO 9000 Kalite yönetimi sistemi ve kapsamı
12 Kalite yönetim sisteminin temel unsurları
13 Toplam kalitenin yürütülmesinde yararlanılan temel araçlar
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1252590 Toplam Kalite Yönetimini anlar.
2 1252591 Toplam Kalite Yönetiminin işletme açısından önemini öğrenir.
3 1252592 Kalite Kavramını anlar.
4 1252593 Kalite Sistem Belgelerini tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68492 Temel İşletme bilgisi edinmek.
2 68493 İşletme alanı ile ilgili konularda karşılaşılan problemlere çözümler üretebilmek.
3 68494 İşletme alanındaki eksiklikleri belirleyerek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilmek.
4 68495 İşletme alanında özgün bir konuyu araştırabilmek, eleştirel analiz yapabilmek ve değerlendirebilmek.
5 68496 Gerçek durumları kuram ve kavramlar ışığında incelemek.
6 68497 İşletme alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilmek.
7 68498 İşletme alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilmek ve yabancı literatürden yararlanabilmek.
8 68499 Pazarlamanın temellerini anlamak ve çeşitli pazarlama yöntemlerinin gerçek hayattaki uygulamalarını tespit etmek.
9 68500 Finansal konuları kuram ve uygulama açısından tanımlamak.
10 68501 Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi teorileri yardımı ile insan davranışları ile organizasyon arasında ilişki kurmak.
11 68502 Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak.
12 68503 Planlama, örgütleme, veri toplama ve analiz etme, liderlik, kontrol gibi yönetim fonksiyonlarını tanımlamak.
13 68504 Disiplinlerarası etkileşim halinde bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak.
14 68505 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
15 68506 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
16 68507 Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek.
17 68508 Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak.
18 68509 Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek.
19 68510 İşletme alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik stratejik planlar hazırlayabilmek.
20 68511 Kurumsal sürdürülebilirlik bilinciyle hareket edebilmek.
21 68512 Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek.
22 68513 İşletme Yönetimi’nin yerel ve küresel boyutlarını kavramak.
23 68514 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavramak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 4 2 2 2 2 2 4 2 3
3 3 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3
4 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 4 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek