Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL715 Uluslararası İşletmelerde Yönetim 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı kürselleşme ile birlikte ivme kazanan uluslararası ticaret ve uluslararası işletmecilik hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Yeni ekonomik düzen içerisinde uluslararası işletmeciliğin yeri ve öneminin kavranmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Hasan Gül

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Mine Saran, Küreselleşme Bağlamında Uluslararası İşletmeler, Detay yayıncılık, Ankara. 2. Kemal Demirci ve Muzaffer Aydemir, İşletmelerin Küreselleşme Stratejileri, Detay Yayıncılık, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Uluslararası ticaretin temel kavramları, uluslararası ticaret kuramları, uluslararasılaşma nedenleri ve süreçleri, uluslararası pazar giriş yöntemleri, uluslararası çevre, uluslararası organizasyon ve uluslararası; sosyo-kültürel, siyasi, fiziki, ekonomik, mali, sosyal ve yasal güçler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 85 85
54 Ev Ödevi 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar. Uluslararası İşletmeciliğin tarihi gelişimi.
2 Uluslararası Ticaret Kuramları: Merkantilizm, Mutlak üstünlükler, Mukayeseli üstünlükler, Faktör donanımı, Leontief paradoksu.
3 Uluslararası Ticaret Kuramları: Benzer talep yapıları kuramı, Ürün hayat eğrisi, Ölçek ekonomileri, Tekelci rekabet, Ulusların rekabet avantajı.
4 Uluslararası işletmecilik çevresi… Uluslararası işletmeciliğe hazırlık
5 Uluslararasılaşma süreci.
6 Uluslararasılaşma nedenleri.
7 Uluslararası pazarlara giriş yöntemleri.
8 Uluslararası çevre.Uluslararası örgütler.
9 Ara Sınav
10 Ödemeler dengesi.Yabancı çevresel güçler: Sosyo-kültürel güç.
11 Yabancı çevresel güçler: Politik güç.
12 Yabancı çevresel güçler: Fiziksel ve çevresel güç, Ekonomik güç.
13 Yabancı çevresel güçler: İşgücü.
14 Yabancı çevresel güçler: Finansal güç.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1475038 Uluslararası işletmeciliğin tarihi gelişimini ve temel kavramlarını bilme.
2 1475039 Uluslararası pazarlara giriş yöntemlerini bilme.
3 1475040 Uluslararası örgütleri tanıma.
4 1475041 Uluslararası Ticaret Kuramları ve uluslararası işletmecilik

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek