Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL715 Uluslararası İşletmelerde Yönetim 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı kürselleşme ile birlikte ivme kazanan uluslararası ticaret ve uluslararası işletmecilik hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Yeni ekonomik düzen içerisinde uluslararası işletmeciliğin yeri ve öneminin kavranmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Hasan Gül

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Mine Saran, Küreselleşme Bağlamında Uluslararası İşletmeler, Detay yayıncılık, Ankara. 2. Kemal Demirci ve Muzaffer Aydemir, İşletmelerin Küreselleşme Stratejileri, Detay Yayıncılık, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Uluslararası ticaretin temel kavramları, uluslararası ticaret kuramları, uluslararasılaşma nedenleri ve süreçleri, uluslararası pazar giriş yöntemleri, uluslararası çevre, uluslararası organizasyon ve uluslararası; sosyo-kültürel, siyasi, fiziki, ekonomik, mali, sosyal ve yasal güçler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 85 85
54 Ev Ödevi 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar. Uluslararası İşletmeciliğin tarihi gelişimi.
2 Uluslararası Ticaret Kuramları: Merkantilizm, Mutlak üstünlükler, Mukayeseli üstünlükler, Faktör donanımı, Leontief paradoksu.
3 Uluslararası Ticaret Kuramları: Benzer talep yapıları kuramı, Ürün hayat eğrisi, Ölçek ekonomileri, Tekelci rekabet, Ulusların rekabet avantajı.
4 Uluslararası işletmecilik çevresi… Uluslararası işletmeciliğe hazırlık
5 Uluslararasılaşma süreci.
6 Uluslararasılaşma nedenleri.
7 Uluslararası pazarlara giriş yöntemleri.
8 Uluslararası çevre.Uluslararası örgütler.
9 Ara Sınav
10 Ödemeler dengesi.Yabancı çevresel güçler: Sosyo-kültürel güç.
11 Yabancı çevresel güçler: Politik güç.
12 Yabancı çevresel güçler: Fiziksel ve çevresel güç, Ekonomik güç.
13 Yabancı çevresel güçler: İşgücü.
14 Yabancı çevresel güçler: Finansal güç.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1252437 Uluslararası işletmeciliğin tarihi gelişimini ve temel kavramlarını bilme.
2 1252438 Uluslararası pazarlara giriş yöntemlerini bilme.
3 1252439 Uluslararası örgütleri tanıma.
4 1252440 Uluslararası Ticaret Kuramları ve uluslararası işletmecilik

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68492 Temel İşletme bilgisi edinmek.
2 68493 İşletme alanı ile ilgili konularda karşılaşılan problemlere çözümler üretebilmek.
3 68494 İşletme alanındaki eksiklikleri belirleyerek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilmek.
4 68495 İşletme alanında özgün bir konuyu araştırabilmek, eleştirel analiz yapabilmek ve değerlendirebilmek.
5 68496 Gerçek durumları kuram ve kavramlar ışığında incelemek.
6 68497 İşletme alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilmek.
7 68498 İşletme alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilmek ve yabancı literatürden yararlanabilmek.
8 68499 Pazarlamanın temellerini anlamak ve çeşitli pazarlama yöntemlerinin gerçek hayattaki uygulamalarını tespit etmek.
9 68500 Finansal konuları kuram ve uygulama açısından tanımlamak.
10 68501 Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi teorileri yardımı ile insan davranışları ile organizasyon arasında ilişki kurmak.
11 68502 Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak.
12 68503 Planlama, örgütleme, veri toplama ve analiz etme, liderlik, kontrol gibi yönetim fonksiyonlarını tanımlamak.
13 68504 Disiplinlerarası etkileşim halinde bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak.
14 68505 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
15 68506 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
16 68507 Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek.
17 68508 Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak.
18 68509 Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek.
19 68510 İşletme alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik stratejik planlar hazırlayabilmek.
20 68511 Kurumsal sürdürülebilirlik bilinciyle hareket edebilmek.
21 68512 Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek.
22 68513 İşletme Yönetimi’nin yerel ve küresel boyutlarını kavramak.
23 68514 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavramak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2
2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 2 2 1 2 2 1
3 1 1 1 1 2 1 3 4 2 1 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2
4 2 2 2 1 1 3 1 1 3 1 4 1 3 1 1 2 3 1 1 2 1 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek