Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL720 Sosyal Markalar 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Sosyal Marka yaratma stratejilerinin incelenmesi, dersin temel amacını oluşturmaktadır. Bu ana amaç kapsamında, Sosyal marka stratejileri alanındaki yeni gelişmelerin ve trendlerin irdelenmesi dersin diğer yan amaçlarıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Evrim ERDOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ann Handley ve C.C Chapman, Dijital Çağda İçerik Yönetiminin Kuralları, MediaCat,2013 Inbound Marketing: Get Found Using Google, Social Media, and Blogs, Brian Halligan, Dharmesh Shah, Willey&Sons, 2011 Inbound Marketing, Revised and Updated: Attract, Engage, and Delight Customers Online Paperback – September 2, 2014 by Brian Halligan (Author),‎ Dharmesh Shah (Author), John Willey&Sons, 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyal medya ve dijital içeriklerin sosyal marka yaratmadaki önemi ve bütünleşik pazarlama iletişimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 14 3 42
5 Derse Katılım 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
54 Ev Ödevi 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal Marka Kavramı Sosyal Marka Değeri Sosyal Marka Denkliği Stratejik Sosyal Marka Yönetimi Süreci Sosyal Marka Konumlandırma Sosyal Marka Genişletme Sosyal Marka Performansı Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Sosyal Marka
2 Sosyal Marka İletişimi
3 Sosyal Markanın Önemi
4 Sosyal Marka Yönetimi
5 Sosyal Marka Yapılandırma
6 Sosyal Marka Stratejileri
7 Sosyal Marka Kimliği
8 Sosyal Marka Değeri
9 Sosyal Marka Denkliği
10 Stratejik Sosyal Marka Yönetimi Süreci
11 Sosyal Marka Konumlandırma
12 Sosyal Marka Genişletme
13 Sosyal Marka Performansı
14 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Sosyal Marka

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1252398 Başarılı Sosyal Marka Yönetimi
2 1252399 Sosyal Marka İletişimin Tanımlanması
3 1252400 Sosyal Marka Değerine Odaklanma
4 1252401 Sosyal Marka Denkliği ve Güçlü Sosyal Marka Yaratma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68492 Temel İşletme bilgisi edinmek.
2 68493 İşletme alanı ile ilgili konularda karşılaşılan problemlere çözümler üretebilmek.
3 68494 İşletme alanındaki eksiklikleri belirleyerek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilmek.
4 68495 İşletme alanında özgün bir konuyu araştırabilmek, eleştirel analiz yapabilmek ve değerlendirebilmek.
5 68496 Gerçek durumları kuram ve kavramlar ışığında incelemek.
6 68497 İşletme alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilmek.
7 68498 İşletme alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilmek ve yabancı literatürden yararlanabilmek.
8 68499 Pazarlamanın temellerini anlamak ve çeşitli pazarlama yöntemlerinin gerçek hayattaki uygulamalarını tespit etmek.
9 68500 Finansal konuları kuram ve uygulama açısından tanımlamak.
10 68501 Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi teorileri yardımı ile insan davranışları ile organizasyon arasında ilişki kurmak.
11 68502 Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak.
12 68503 Planlama, örgütleme, veri toplama ve analiz etme, liderlik, kontrol gibi yönetim fonksiyonlarını tanımlamak.
13 68504 Disiplinlerarası etkileşim halinde bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak.
14 68505 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
15 68506 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
16 68507 Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek.
17 68508 Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak.
18 68509 Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek.
19 68510 İşletme alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik stratejik planlar hazırlayabilmek.
20 68511 Kurumsal sürdürülebilirlik bilinciyle hareket edebilmek.
21 68512 Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek.
22 68513 İşletme Yönetimi’nin yerel ve küresel boyutlarını kavramak.
23 68514 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavramak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 2 3 5 1 1 1 1 3 1 5 5 4 3 3 2 1 3 2
2 5 5 5 5 5 2 3 5 1 1 1 1 3 1 5 5 4 3 3 2 1 3 2
3 5 5 5 5 5 2 3 5 1 1 1 1 3 1 5 5 4 3 3 2 1 3 2
4 5 5 5 5 5 2 3 5 1 1 1 1 3 1 5 5 4 3 3 2 1 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek