Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL726 Güncel Finansal Problemler 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Öğrencilere genel finansal kavramları ve finansman mantığını kavratmanın yanı sıra ders içerisinde finansal krizlerin çıkış ve gelişimleri üzerinde incelemeler yaparak finansman mantığını kavratmak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Finansman konusunda genel kavramlar , finansman elde etmede dikkat edilecek hususlar , tarihteki finansal krizler üzerinde bu kavramların tartışılması ve işletmelerin günümüzdeki finansal sorunlara karşı alabilecekleri önlemler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 14 3 42
5 Derse Katılım 15 7 105
29 Bireysel Çalışma 1 7 7
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Finansmanın ortaya çıkmasına sebep olan faktörler.
2 Finansman biliminin bir bilim olarak ortaya çıkması ve genel finans mantığı ile temel finans kavramları
3 Finansal piyasaların gelişimi ve finansal araçların çeşitleri
4 Finansal piyasaların karşılıklı olarak etkileşimi ve etkinin derecesi ile hızının tespiti
5 Güncel finans yaklaşımları ve bu yaklaşımların finansal sorunlara bakış açısı
6 Geçmişten günümüze finansal krizler ile bu krizlerin sebepleri , gelişimi , sonuçlanması ve etkileri
7 İşletmeler boyutunda finans krizlerinin etkileri
8 İşletmelerin finansal sorunlar karşısında alabileceği tedbirler
9 Ara sınav
10 İşletmelerin finansal sorunlara karşı duyarsız kalması durumunda karşılaşabilecekleri riskler türleri ve iflas riski
11 İşletmelerin finansal risklere karşı alacakları tedbirlerin işlem maliyetleri ile bu tedbirlere ilişkin çeşitli alternatif araçlar
12 Günümüzdeki finansal soruların sebep olabileceği sorunlar
13 İşletmelerin günümüz finansal sorunlarına karşı alması gereken tedbirler
14 Finansal sorunların yarattığı sosyal sorunlar
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253641 Finansmanın genel mantığını kavrar.
2 1253642 Finansal kavramlara ve oranları hesaplayabilir.
3 1253643 Örnek olay üzerindeki öğrendiklerini uygular finansal sorunların nedenlerini tespit edebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68492 Temel İşletme bilgisi edinmek.
2 68493 İşletme alanı ile ilgili konularda karşılaşılan problemlere çözümler üretebilmek.
3 68494 İşletme alanındaki eksiklikleri belirleyerek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilmek.
4 68495 İşletme alanında özgün bir konuyu araştırabilmek, eleştirel analiz yapabilmek ve değerlendirebilmek.
5 68496 Gerçek durumları kuram ve kavramlar ışığında incelemek.
6 68497 İşletme alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilmek.
7 68498 İşletme alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilmek ve yabancı literatürden yararlanabilmek.
8 68499 Pazarlamanın temellerini anlamak ve çeşitli pazarlama yöntemlerinin gerçek hayattaki uygulamalarını tespit etmek.
9 68500 Finansal konuları kuram ve uygulama açısından tanımlamak.
10 68501 Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi teorileri yardımı ile insan davranışları ile organizasyon arasında ilişki kurmak.
11 68502 Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak.
12 68503 Planlama, örgütleme, veri toplama ve analiz etme, liderlik, kontrol gibi yönetim fonksiyonlarını tanımlamak.
13 68504 Disiplinlerarası etkileşim halinde bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak.
14 68505 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
15 68506 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
16 68507 Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek.
17 68508 Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak.
18 68509 Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek.
19 68510 İşletme alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik stratejik planlar hazırlayabilmek.
20 68511 Kurumsal sürdürülebilirlik bilinciyle hareket edebilmek.
21 68512 Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek.
22 68513 İşletme Yönetimi’nin yerel ve küresel boyutlarını kavramak.
23 68514 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavramak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek