Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL728 Muhasebe Temelli Mali Analiz 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere net bugünkü değer ve sermaye yatırımlarını değerleme,firma değerlemesi,halka arz ve şirket birleşmeleri ve şirket satın almalarının değerlendirilmesini kapsayan konularda derin anlayış ve beceriler edinme konusunda olanak sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Süleyman İÇ, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Burak KAHYAOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Capital Budgeting and Longterm Financing Decisions, Neil Seitz and Mitch Ellison, 4.th ed.,South Western Publishing (Thompson), 2005. Corporate Finance, Stephen A. Ross, Radolph W. Westerfield,Jeffrey F. Jaffe,9th ed.,McGrawHill Irwin, 2010.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste net bugünkü değer ve sermaye yatırımlarını değerleme, sermaye yapısı,firma değerlemesi, halka arz, ve şirket birleşmeleri ve şirket satın almalarının değerlendirilmesi kapsanacak.ve ilgili vakalar tartışılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 10 1
22 Proje Hazırlama 1 30 1
2 Final Sınavı 1 70 1
40 Proje Hazırlama 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
4 Quiz 6 1 6
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 3 12 36
22 Proje Hazırlama 4 6 24
23 Proje Sunma 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
34 Okuma 14 1 14
54 Ev Ödevi 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletme Finansmanınıda İleri Konulara Giriş
2 Risk, Sermaye Maliyeti ve Sermaye Bütçelemesi
3 Örnek Olay Çalışması 1:
4 Sermaye Yapısı: Temel Kavramlar
5 Örnek Olay Çalışması 2:
6 Sermaye Yapısı: Borç Kullanımı Limitleri
7 Örnek Olay Çalışması 3:
8 Örnek Olay Çalışması 4
9 Değerleme ve Yapısında Kaldıraç Bulunan Şirketin Sermaye Bütçelemesi
10 Örnek OLay Çalışması 5
11 Arasınav
12 Halka Arz
13 Örnek Olay Çalışması 6:
14 Şirket Birleşmeleri ve Satın Almaları
15 Örnek Olay Çalışması 7
16 Dönemin gözden geçirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
54633 1253414 Net Bugünkü Değer yönteminin şirketin sermaye yapısında borç bulunup bulunmamasından, şirketin vergi verip vermemesinden bağımsız olarak yaratılan refahı ölçtüğünü doğrulayabilecektir.
54634 1253415 Modigliani Miller Önermelerini örneklerle yorumlayabilecektir.
54635 1253416 Sermaye yapısında borç bulunan firmanın Düzeltilmiş Bugünkü Değer Yaklaşımı , Sermayeye Akış Yaklaşımı ve Ortalama Sermaye Maliyeti Yaklaşımı değerlemesini yaparak yöntemleri uygun yerde kullanabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68492 Temel İşletme bilgisi edinmek.
2 68493 İşletme alanı ile ilgili konularda karşılaşılan problemlere çözümler üretebilmek.
3 68494 İşletme alanındaki eksiklikleri belirleyerek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilmek.
4 68495 İşletme alanında özgün bir konuyu araştırabilmek, eleştirel analiz yapabilmek ve değerlendirebilmek.
5 68496 Gerçek durumları kuram ve kavramlar ışığında incelemek.
6 68497 İşletme alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilmek.
7 68498 İşletme alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilmek ve yabancı literatürden yararlanabilmek.
8 68499 Pazarlamanın temellerini anlamak ve çeşitli pazarlama yöntemlerinin gerçek hayattaki uygulamalarını tespit etmek.
9 68500 Finansal konuları kuram ve uygulama açısından tanımlamak.
10 68501 Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi teorileri yardımı ile insan davranışları ile organizasyon arasında ilişki kurmak.
11 68502 Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak.
12 68503 Planlama, örgütleme, veri toplama ve analiz etme, liderlik, kontrol gibi yönetim fonksiyonlarını tanımlamak.
13 68504 Disiplinlerarası etkileşim halinde bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak.
14 68505 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
15 68506 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
16 68507 Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek.
17 68508 Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak.
18 68509 Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek.
19 68510 İşletme alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik stratejik planlar hazırlayabilmek.
20 68511 Kurumsal sürdürülebilirlik bilinciyle hareket edebilmek.
21 68512 Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek.
22 68513 İşletme Yönetimi’nin yerel ve küresel boyutlarını kavramak.
23 68514 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavramak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
54633 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
54634 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
54635 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek