Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL732 İstatistikte İlişki Analizi Teknikleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Değişken türlerini tanımlayabilme ve türlerine göre ilişkiyi tanımlayarak, gerekli korelasyon katsayısının kullanımını saptayabilme ve analiz edebilme, birden fazla değişken olduğu durumda model kurabilme, model kurmadaki varsayımları sağlatabilme ve kurulan modelin anlamlı olup olmadığının analizini yapabilme. Yapılan bir analizin sonuçlarını yorumlayabilme, elde edilen bulguları tartışmaya açabilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Elif Bulut

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Neter, Kutner, Nachtsheim, Wasserman (1996). Applied Linear Regression Models. Sümbüloğlu, K. (2007). Regresyon Yöntemleri ve Korelasyon Analizi. Hatipoğlu Yayınevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İlişki analizi nedir? Amacı, türleri, Korelasyon kavramı ve türleri, Regresyon analizi (basit ve çoklu doğrusal regresyon), regresyon analizinde varsayımlardan sapmaların incelenmesi ve test edilmesi, En Küçük Kareler Yöntemi, En çok Olabilirlik Yöntemi, Lojistik Regresyon Analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
54 Ev Ödevi 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 14 3 42
5 Derse Katılım 1 7 7
9 Problem Çözümü 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Parametrik Sınamalar
2 Non-Parametrik Sınamalar
3 İkili ve Çoklu Karşılaştırmalar
4 Varyans Analizi
5 kikare Sınamaları
6 arasınav
7 Değişkenler Arası Fonksiyonel Bağıntılar
8 Çoklu Regresyon ve Kolerasyon
9 Otokolerasyon
10 Kümeleme Analizi
11 Ayırma Analizi
12 MANOVA
13 MANOVA
14 ANOVA
15 ANOVA
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1475672 Veri toplama tekniklerini uygular.
2 1475673 Tanımlayıcı istatistik ölçülerini hesaplar.
3 1475674 Normal dağılım uygulamaları yapar.
4 1475675 Parametrelerin kestirimini yapar.
5 1475676 Hipotez sınamalarını uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76224 Temel İşletme bilgisi edinmek.
2 76225 İşletme alanı ile ilgili konularda karşılaşılan problemlere çözümler üretebilmek.
3 76226 İşletme alanındaki eksiklikleri belirleyerek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilmek.
4 76227 İşletme alanında özgün bir konuyu araştırabilmek, eleştirel analiz yapabilmek ve değerlendirebilmek.
5 76228 Gerçek durumları kuram ve kavramlar ışığında incelemek.
6 76229 İşletme alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilmek.
7 76230 İşletme alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilmek ve yabancı literatürden yararlanabilmek.
8 76231 Pazarlamanın temellerini anlamak ve çeşitli pazarlama yöntemlerinin gerçek hayattaki uygulamalarını tespit etmek.
9 76232 Finansal konuları kuram ve uygulama açısından tanımlamak.
10 76233 Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi teorileri yardımı ile insan davranışları ile organizasyon arasında ilişki kurmak.
11 76234 Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak.
12 76235 Planlama, örgütleme, veri toplama ve analiz etme, liderlik, kontrol gibi yönetim fonksiyonlarını tanımlamak.
13 76236 Disiplinlerarası etkileşim halinde bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak.
14 76237 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
15 76238 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
16 76239 Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek.
17 76240 Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak.
18 76241 Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek.
19 76242 İşletme alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik stratejik planlar hazırlayabilmek.
20 76243 Kurumsal sürdürülebilirlik bilinciyle hareket edebilmek.
21 76244 Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek.
22 76245 İşletme Yönetimi’nin yerel ve küresel boyutlarını kavramak.
23 76246 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavramak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 1 4 2 3 1 2 1 2 2 1 1 4 4 2 2 4 5 1 2 1 5 1 1
2 1 4 4 3 1 2 1 2 2 1 1 3 3 2 2 4 3 1 2 1 5 1 1
3 1 4 4 3 4 3 1 2 4 3 1 3 3 2 2 4 5 1 2 1 5 1 1
4 1 4 4 3 5 3 1 2 4 2 1 2 3 2 2 4 5 1 2 1 5 1 1
5 1 4 3 5 4 3 1 2 4 2 1 3 3 2 2 4 4 1 2 1 5 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek