Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL733 Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Çok değişkenli istatistik tekniklerinin kullanım yerini öğrenebilme, mantığını kavrayabilme, analizini yapıp, sonuçlarını yorumlayabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Elif Bulut

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Johnson, E. (2001). Applied Multivariate Methods for Data Analysts. Alpar, R. (2011). Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler. Detay yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Değişken türleri, matrisler, çok değişkenli normal dağılım, korelasyon kavramı, çok değişkenli veri grafiği çizimi, öz değer ve öz vektör, temel bileşenler analizi, faktör analizi, ayırım analizi, kümeleme analizi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
54 Ev Ödevi 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 14 3 42
5 Derse Katılım 1 7 7
9 Problem Çözümü 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Parametrik Sınamalar
2 Non-Parametrik Sınamalar
3 İkili ve Çoklu Karşılaştırmalar
4 Varyans Analizi
5 kikare Sınamaları
6 arasınav
7 Değişkenler Arası Fonksiyonel Bağıntılar
8 Çoklu Regresyon ve Kolerasyon
9 Otokolerasyon
10 Kümeleme Analizi
11 Ayırma Analizi
12 MANOVA
13 MANOVA
14 ANOVA
15 ANOVA
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1475677 Veri toplama tekniklerini uygular.
2 1475678 Tanımlayıcı istatistik ölçülerini hesaplar.
3 1475679 Normal dağılım uygulamaları yapar.
4 1475680 Parametrelerin kestirimini yapar.
5 1475681 Hipotez sınamalarını uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76224 Temel İşletme bilgisi edinmek.
2 76225 İşletme alanı ile ilgili konularda karşılaşılan problemlere çözümler üretebilmek.
3 76226 İşletme alanındaki eksiklikleri belirleyerek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilmek.
4 76227 İşletme alanında özgün bir konuyu araştırabilmek, eleştirel analiz yapabilmek ve değerlendirebilmek.
5 76228 Gerçek durumları kuram ve kavramlar ışığında incelemek.
6 76229 İşletme alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilmek.
7 76230 İşletme alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilmek ve yabancı literatürden yararlanabilmek.
8 76231 Pazarlamanın temellerini anlamak ve çeşitli pazarlama yöntemlerinin gerçek hayattaki uygulamalarını tespit etmek.
9 76232 Finansal konuları kuram ve uygulama açısından tanımlamak.
10 76233 Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi teorileri yardımı ile insan davranışları ile organizasyon arasında ilişki kurmak.
11 76234 Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak.
12 76235 Planlama, örgütleme, veri toplama ve analiz etme, liderlik, kontrol gibi yönetim fonksiyonlarını tanımlamak.
13 76236 Disiplinlerarası etkileşim halinde bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak.
14 76237 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
15 76238 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
16 76239 Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek.
17 76240 Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak.
18 76241 Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek.
19 76242 İşletme alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik stratejik planlar hazırlayabilmek.
20 76243 Kurumsal sürdürülebilirlik bilinciyle hareket edebilmek.
21 76244 Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek.
22 76245 İşletme Yönetimi’nin yerel ve küresel boyutlarını kavramak.
23 76246 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavramak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 1 4 2 3 1 2 1 2 2 1 1 4 4 2 2 4 5 1 2 1 5 1 1
2 1 4 4 3 1 2 1 2 2 1 1 3 3 2 2 4 3 1 2 1 5 1 1
3 1 4 4 3 4 3 1 2 4 3 1 3 3 2 2 4 5 1 2 1 5 1 1
4 1 4 4 3 5 3 1 2 4 2 1 2 3 2 2 4 5 1 2 1 5 1 1
5 1 4 3 5 4 3 1 2 4 2 1 3 3 2 2 4 4 1 2 1 5 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek