Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL734 Üretim Yönetimi 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Üretim/işlemler yönetimi alanında ortaya çıkan son gelişmeler doğrultusunda geliştirilen yaklaşımların, yöntemlerin örnek uygulamalarla değerlendirilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Aysel ÇETİNDERE FİLİZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Russell R.S. & Taylor B.W, 2010, Operations Management, Wiley &Sons Inc. Heizer J. &Render B., 2011, Operations Management, Pearson Education Inc.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Üretim/işlemler yönetiminde meydana gelen değişimlerin değerlendirilmesi, Yalın üretim, Altı sigma yaklaşımı, Kısıtlar teorisi, Çevik üretim, Tedarik zinciri yönetimi, Çevreye duyarlı üretim yaklaşımları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 7 10 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 7 20 1
2 Final Sınavı 0 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 25 1
39 Rapor Sunma 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
18 Örnek Vaka İncelemesi 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 3 14 42
54 Ev Ödevi 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve Dersin Tanıtımı
2 Üretim/işlemler yönetiminde meydana gelen değişimlerin değerlendirilmesi
3 Yalın üretim, Yalın üretim teknikleri
4 Yalın üretim tekniklerine ilişkin örnek olay çalışmaları
5 Altı sigma yaklaşımı
6 Altı sigma yaklaşımına ilişkin örnek olay çalışmaları
7 Kısıtlar teorisi ve Kısıtlar teorisine ilişkin örnek olay çalışmaları
8 Ara sınav
9 Çevik üretim
10 Çevik üretim yaklaşımına ilişkin örnek olay çalışmaları
11 Tedarik zinciri yönetimi
12 Tedarik zinciri yönetiminde örnek olay çalışmaları
13 Çevreye duyarlı üretim yaklaşımına ilişkin örnek olay çalışmaları
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1252594 Üretim/işlemler yönetiminde yeni yaklaşımlara, yöntemlere ilişkin bilgi sahibi olmak
2 1252595 Üretim/işlemler yönetiminde çeşitli konulara ilişkin karar verme becerilerini geliştirmek
3 1252596 Üretim/işlemler yönetiminin işletme performansı ile ilişkini anlama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68492 Temel İşletme bilgisi edinmek.
2 68493 İşletme alanı ile ilgili konularda karşılaşılan problemlere çözümler üretebilmek.
3 68494 İşletme alanındaki eksiklikleri belirleyerek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilmek.
4 68495 İşletme alanında özgün bir konuyu araştırabilmek, eleştirel analiz yapabilmek ve değerlendirebilmek.
5 68496 Gerçek durumları kuram ve kavramlar ışığında incelemek.
6 68497 İşletme alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilmek.
7 68498 İşletme alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilmek ve yabancı literatürden yararlanabilmek.
8 68499 Pazarlamanın temellerini anlamak ve çeşitli pazarlama yöntemlerinin gerçek hayattaki uygulamalarını tespit etmek.
9 68500 Finansal konuları kuram ve uygulama açısından tanımlamak.
10 68501 Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi teorileri yardımı ile insan davranışları ile organizasyon arasında ilişki kurmak.
11 68502 Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak.
12 68503 Planlama, örgütleme, veri toplama ve analiz etme, liderlik, kontrol gibi yönetim fonksiyonlarını tanımlamak.
13 68504 Disiplinlerarası etkileşim halinde bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak.
14 68505 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
15 68506 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
16 68507 Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek.
17 68508 Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak.
18 68509 Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek.
19 68510 İşletme alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik stratejik planlar hazırlayabilmek.
20 68511 Kurumsal sürdürülebilirlik bilinciyle hareket edebilmek.
21 68512 Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek.
22 68513 İşletme Yönetimi’nin yerel ve küresel boyutlarını kavramak.
23 68514 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavramak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 4 3 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3
2 3 4 3 4 4 4 2 2 1 2 3 3 4 3 4 4 4 1 4 3 3 3 3
3 3 3 3 4 4 4 1 2 1 2 4 4 4 3 3 4 3 1 4 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek