Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL735 Yöneylem Araştırmaları 927003 1 2 8

Dersin Amacı

İşletmelerdeki karar süreçlerinde yöneylem araştırmasının yerinin öğrenciye öğretilebilmesi, yöneylem araştırması ile ilgili temel bilgilerin sunulması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Elif Bulut

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yöneylem Araştırması, Hamdy A.Taha; (Çevirenler: Ş. Alp Baray, Şakir Esnaf), Literatür Yayınları Yöneylem Araştırması, Prof. Dr. Vahap Tecim, Lisans Yayıncılık

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriğinde Yöneylem Araştırması ile ilgili; Doğrusal Programlama ile Model Kurma, Duyarlılık Analizleri ve İşletme Uygulamaları, Ulaştırma ve Atama Problemleri ve Çok Amaçlı Karar Verme Teknikleri ile Nitel Veri Analizi birlikte sunulacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
54 Ev Ödevi 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 3 10 30
54 Ev Ödevi 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doğrusal Programlama İle Modelleme
2 Doğrusal Programlama İle Modelleme
3 Duyarlılık Analizleri
4 Duyarlılık Analizleri
5 İşletme Uygulamaları
6 İşletme Uygulamaları
7 Ulaştırma ve Atama Modelleri
8 Ulaştırma ve Atama Modelleri
9 Çok Amaçlı Karar Verme Teknikleri
10 Çok Amaçlı Karar Verme Teknikleri
11 VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU
12 Nitel Veri Analizi
13 Nitel Veri Analizi
14 Nitel Veri Analizi
15 GENEL DEĞERLENDİRME

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253120 Karmaşık işletme problemlerini anlayıp, bu problemleri sayısal modellere dönüştürebilmek
2 1253115 Modellenmiş işletme problemlerini çözebilmek ve çözümlerini yorumlayabilmek
3 1253116 Model parametreleri ile çözüm arasındaki bağlantıyı kurarak, yorumlayabilmek, duyarlılık analizlerini gerçekleştirebilmek
4 1253117 Birden fazla amacın olduğu karar verme problemlerini modelleyebilmek, çözebilmek ve yorumlayabilmek
5 1253118 Yöneylem araştırması tekniklerinin işletme hayatındaki karar verme süreçlerine etkisini kavrayabilmek
6 1253119 Yönetim bilimi açısından yöneylem araştırması tekniklerinin değerini kavrayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68492 Temel İşletme bilgisi edinmek.
2 68493 İşletme alanı ile ilgili konularda karşılaşılan problemlere çözümler üretebilmek.
3 68494 İşletme alanındaki eksiklikleri belirleyerek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilmek.
4 68495 İşletme alanında özgün bir konuyu araştırabilmek, eleştirel analiz yapabilmek ve değerlendirebilmek.
5 68496 Gerçek durumları kuram ve kavramlar ışığında incelemek.
6 68497 İşletme alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilmek.
7 68498 İşletme alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilmek ve yabancı literatürden yararlanabilmek.
8 68499 Pazarlamanın temellerini anlamak ve çeşitli pazarlama yöntemlerinin gerçek hayattaki uygulamalarını tespit etmek.
9 68500 Finansal konuları kuram ve uygulama açısından tanımlamak.
10 68501 Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi teorileri yardımı ile insan davranışları ile organizasyon arasında ilişki kurmak.
11 68502 Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak.
12 68503 Planlama, örgütleme, veri toplama ve analiz etme, liderlik, kontrol gibi yönetim fonksiyonlarını tanımlamak.
13 68504 Disiplinlerarası etkileşim halinde bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak.
14 68505 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
15 68506 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
16 68507 Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek.
17 68508 Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak.
18 68509 Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek.
19 68510 İşletme alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik stratejik planlar hazırlayabilmek.
20 68511 Kurumsal sürdürülebilirlik bilinciyle hareket edebilmek.
21 68512 Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek.
22 68513 İşletme Yönetimi’nin yerel ve küresel boyutlarını kavramak.
23 68514 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavramak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 1 5 3 3 4 3 1 1 2 1 1 2 5 3 4 4 4 1 2 1 5 1 1
2 1 5 3 3 4 3 1 1 2 1 1 2 5 3 4 4 4 1 2 1 5 1 1
3 1 5 3 3 4 3 1 1 2 1 1 2 5 3 4 4 4 1 2 1 5 1 1
4 1 5 3 3 4 3 1 1 2 1 1 2 5 3 4 4 4 1 2 1 5 1 1
5 1 5 3 3 4 3 1 1 2 1 1 2 5 3 4 4 4 1 2 1 5 1 1
6 1 5 3 3 4 3 1 1 2 1 1 2 5 3 4 4 4 1 2 1 5 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek