Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 3 6 0

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyimleri öğrencilerine aktarmak ve tez çalışmasını yardımcı olmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Danışman Öğretim Üyesi

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Danışmanlık gereği öğrencilere literatür ile ilgili bilgiler, uğraşılan konu ile ilgili çözüme uygun yönlendirme, araştırmada etik kurallar hakkında destek sağlanır. Bu ders kapsamında teze yönelik ya da tezin dışında danışman ve öğrencinin birlikte seçeceği özel konular çalışılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
29 Bireysel Çalışma 1 100 1
36 Rapor 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
29 Bireysel Çalışma 1 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tez konusuyla ya da öğrenci ile belirlenen uzmanlık alanında danışmanlık yapmak
2 Tez konusuyla ya da öğrenci ile belirlenen uzmanlık alanında danışmanlık yapmak
3 Tez konusuyla ya da öğrenci ile belirlenen uzmanlık alanında danışmanlık yapmak
4 Tez konusuyla ya da öğrenci ile belirlenen uzmanlık alanında danışmanlık yapmak
5 Tez konusuyla ya da öğrenci ile belirlenen uzmanlık alanında danışmanlık yapmak
6 Tez konusuyla ya da öğrenci ile belirlenen uzmanlık alanında danışmanlık yapmak
7 Tez konusuyla ya da öğrenci ile belirlenen uzmanlık alanında danışmanlık yapmak
8 Tez konusuyla ya da öğrenci ile belirlenen uzmanlık alanında danışmanlık yapmak
9 Tez konusuyla ya da öğrenci ile belirlenen uzmanlık alanında danışmanlık yapmak
10 Tez konusuyla ya da öğrenci ile belirlenen uzmanlık alanında danışmanlık yapmak
11 Tez konusuyla ya da öğrenci ile belirlenen uzmanlık alanında danışmanlık yapmak
12 Tez konusuyla ya da öğrenci ile belirlenen uzmanlık alanında danışmanlık yapmak
13 Tez konusuyla ya da öğrenci ile belirlenen uzmanlık alanında danışmanlık yapmak
14 Tez konusuyla ya da öğrenci ile belirlenen uzmanlık alanında danışmanlık yapmak

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274976 Tez konusu ile ilgili gerekli döküman ve araç gereci organize edebilme.
2 1274977 Tahlil etme yetisini geliştirebilme.
3 1274978 Bilime katkı koymayı tasarlayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68492 Temel İşletme bilgisi edinmek.
2 68493 İşletme alanı ile ilgili konularda karşılaşılan problemlere çözümler üretebilmek.
3 68494 İşletme alanındaki eksiklikleri belirleyerek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilmek.
4 68495 İşletme alanında özgün bir konuyu araştırabilmek, eleştirel analiz yapabilmek ve değerlendirebilmek.
5 68496 Gerçek durumları kuram ve kavramlar ışığında incelemek.
6 68497 İşletme alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilmek.
7 68498 İşletme alanında bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilmek ve yabancı literatürden yararlanabilmek.
8 68499 Pazarlamanın temellerini anlamak ve çeşitli pazarlama yöntemlerinin gerçek hayattaki uygulamalarını tespit etmek.
9 68500 Finansal konuları kuram ve uygulama açısından tanımlamak.
10 68501 Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi teorileri yardımı ile insan davranışları ile organizasyon arasında ilişki kurmak.
11 68502 Gerçek hayattaki işletme problemlerini çözmek için yönetimin temel prensiplerini kullanmak.
12 68503 Planlama, örgütleme, veri toplama ve analiz etme, liderlik, kontrol gibi yönetim fonksiyonlarını tanımlamak.
13 68504 Disiplinlerarası etkileşim halinde bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak.
14 68505 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
15 68506 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
16 68507 Modern teknolojiyle sürekli öğrenme bilinci geliştirmek.
17 68508 Mevcut bilgiyi geliştirme yöntemleri bulmak.
18 68509 Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek.
19 68510 İşletme alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik stratejik planlar hazırlayabilmek.
20 68511 Kurumsal sürdürülebilirlik bilinciyle hareket edebilmek.
21 68512 Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek.
22 68513 İşletme Yönetimi’nin yerel ve küresel boyutlarını kavramak.
23 68514 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavramak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek