Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KYL701 Yönetim Teorileri ve Kamu Yönetimi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Yönetim teorileri perspektifinden kamu yönetimi ve sorunlarını incelemek, yönetim düşüncesinin gelişim süreçlerinin kamu yönetimine yansımalarını değerlendirmektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yönetim düşüncesinin gelişimine bakış, klasik, neo klasik, modern ve post modern yönetim teorileri, geleneksel ve yeni kamu yönetimi, küreselleşme ve kamu yönetimi, kamu yönetiminde yeni eğilimler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
24 Seminer 0 50 1
34 Okuma 0 50 1
42 Seminer 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 7 15 105
34 Okuma 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yönetim düşüncesine genel bir bakış
2 Klasik yönetim teorisi
3 Neo klasik yönetim teorisi
4 Modern yönetim teorileri
5 Modern yönetim teorileri
6 Modern yönetim teorileri
7 Post modern yönetim teorileri
8 Post modern yönetim teorileri
9 Post modern yönetim teorileri
10 Küreselleşme sürecinin kamu yönetimine yansımaları
11 Post modern yönetim teorileri perspektifinden kamu yönetimine bakış
12 Post modern yönetim teorileri perspektifinden kamu yönetimine bakış
13 Kamu yönetiminde yeni eğilimler
14 Kamu yönetimi sorunlarının yeni eğilimler perspektifinden değerlendirilmesi
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1226251 Yönetim düşüncesinin gelişimini öğrenilir
2 1226288 Yönetim teorilerinin kamu yönetimine etkileri değerlendirilebilir
3 1226290 Kamu yönetimi sorunları yeni eğilimler perspektifinden değerlendirilebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68662 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
2 68665 Kamu yönetimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
3 68663 Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, yönetim bilimleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 68666 Kamu yönetimi alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, araştırma yapabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme,
5 68661 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
6 68667 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
7 68669 Kamu yönetimi alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
8 68670 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
9 68673 Klasik ve çağdaş kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve aralarındaki etkileşimi değerlendirebilmek.
10 68668 Kamu yönetimi alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
11 68671 Kamu yönetimi alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
12 68674 Siyasal sistemleri şekillendiren tarihi ve siyasal olayları öğrenmek ve güncel siyasal sistemleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek.
13 68672 Kamu yönetimi alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.