Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KYL703 Yerel Yönetimlerde Güncel Konular 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Yerel yönetimlerde yeni eğilimler, uygulamalar ve tartışmaları değerlendirmek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar I ve II, Nobel Yayınları, 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Küreselleşme ve yerel yönetimler, yeni yönetim teorileri ve yerel yönetimler, yerel yönetimlerde yeni eğilimler, yeni eğilimlerin Türk yerel yönetim sistemi üzerindeki yansımalarının farklı ülkelerle karşılaştırmalı olarak incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
34 Okuma 2 100 1
42 Seminer 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 7 15 105
34 Okuma 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Küreselleşme ve yerel yönetimler
2 Yeni yönetim teorilerinin ve yerel yönetimlere
3 Yerel yönetimlerde yeni eğilimler
4 Yeni eğilimlerin Türk yerel yönetim sistemi üzerine yansımaları
5 Yeni eğilimlerin farklı ülke yerel yönetim sistemi üzerine yansımaları
6 Yerel yönetimlerle ilgili makale okumaları
7 Yerel yönetimlerle ilgili makale okumaları
8 Yerel yönetimlerle ilgili makale okumaları
9 Yerel yönetimlerle ilgili makale okumaları
10 Yerel yönetimlerle ilgili makale okumaları
11 Yerel yönetimlerle ilgili makale okumaları
12 Yerel yönetimlerle ilgili makale okumaları
13 Yerel yönetimlerle ilgili makale okumaları
14 Yerel yönetimlerle ilgili makale okumaları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1226607 Yerel yönetimlerde yeni eğilimler hakkında bilgi sahibi olunur
2 1226611 Yeni eğilimlerin Türk ve farklı ülke yerel yönetim sistemleri üzerine yansımaları karşılaştırmalı olarak incelenir
3 1226621 Yerel yönetimlerde güncel tartışmalar paylaşılır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68662 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
2 68665 Kamu yönetimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
3 68663 Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, yönetim bilimleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 68666 Kamu yönetimi alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, araştırma yapabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme,
5 68661 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
6 68667 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
7 68669 Kamu yönetimi alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
8 68670 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
9 68673 Klasik ve çağdaş kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve aralarındaki etkileşimi değerlendirebilmek.
10 68668 Kamu yönetimi alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
11 68671 Kamu yönetimi alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
12 68674 Siyasal sistemleri şekillendiren tarihi ve siyasal olayları öğrenmek ve güncel siyasal sistemleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek.
13 68672 Kamu yönetimi alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.