Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KYL704 Bürokrasi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bürokrasi kavramının, teorisinin ve bürokrasi siyaset ilişkilerinin incelenmesi.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Max Weber,, Sosyoloji Yazıları Ludwig von Mises, Bürokrasi Bilal Eryılmaz, Bürokrasi ve Siyaset N.P. Mouzelis, Örgüt ve Bürokrasi Modern Teorilerin Analizi Dreyfus Françoise, Bürokrasinin icadı

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bürokrasi kavramı, Sosyalist düşüncede ve liberal düşüncede bürokrasi, bürokrasi ve oligarşi, bürokratik örgütlenme, Weber’e göre bürokrasinin sınırlandırılması, Weber’in teorisine yöneltilen eleştiriler, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bürokrasi, Türkiye’de bürokrasi-siyaset ilişkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
34 Okuma 7 100 1
42 Seminer 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 7 15 105
34 Okuma 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bürokrasi kavramı
2 Bürokrasi oligarşi ilişkisi
3 Sosyalist düşüncede ve liberal düşüncede bürokrasi
4 Bürokrasi teorileri
5 Bürokrasi teorileri
6 Weber'in bürokrasi modeli
7 Türkiye’de bürokrasi-siyaset ilişkileri
8 Makale okumaları
9 Makale okumaları
10 Makale okumaları
11 Makale okumaları
12 Makale okumaları
13 Makale okumaları
14 Makale okumaları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1226852 Bürokrasi teorileri kavranır
2 1226853 Kamu bürokrasisi ve sorunları incelenir
3 1226855 Günümüz kamu yönetimi sorunları bürokrasi medeli perspektifinden değerlendirilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68662 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
2 68665 Kamu yönetimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
3 68663 Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, yönetim bilimleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 68666 Kamu yönetimi alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, araştırma yapabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme,
5 68661 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
6 68673 Klasik ve çağdaş kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve aralarındaki etkileşimi değerlendirebilmek.
7 68674 Siyasal sistemleri şekillendiren tarihi ve siyasal olayları öğrenmek ve güncel siyasal sistemleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek.
8 68667 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
9 68668 Kamu yönetimi alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
10 68669 Kamu yönetimi alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
11 68670 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
12 68671 Kamu yönetimi alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
13 68672 Kamu yönetimi alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.