Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KYL707 Sürdürülebilir Kent ve Konut Politikaları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilerin, kent ve kentleşme sürecinde yerel siyaset işlevi ile ve kentsel yaşam üzerine bilimsel gözlemler ile analizler yapabilmeleri hususunda katkı sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ahmet MUTLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Kent, kentleşme, yerel demokrasi, yerel siyaset ve kent tarihi üzerine serbest okumalar yapılmalıdır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Hakan Reyhan; Ayşen Satır Reyhan (Ed.), Yerel Siyaset, Palme Yayınevi, Ankara, 2018. 2. Lewis Mumford, Tarih Boyunca Kent, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2007. 3. Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, Ankara, 2016. 4. Kemal Görmez; Hasan Yaylı, Yerel Yönetimler, Orion Kitabevi, Ankara, 2018.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Kent ve kentleşme (Olgusal ve sorunsal olarak) 2. Sanayi devriminden günümüze kentleşme süreçlerinin değişim ve dönüşümü 3. Kent-siyaset ilişkisi ve yerel siyaset 4. Dünya'da ve Türkiye'de yerel siyaset 5. Gündelik yaşamda yerel siyaset 6. Okumalar üzerinden tartışmalar 7. Kentsel siyaset üzere kent gözlemleri ve yorumlar 8. Kitap sunumları-yorumlar-tartışmalar 9. Saha araştırmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
5 Derse Katılım 2 20 1
10 Tartışma 2 20 1
17 Alan Çalışması 2 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 3 42
27 Makale Yazma 1 30 30
28 Makale Kritik Etme 10 2 20
34 Okuma 14 2 28
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Kent ve kentleşme (Olgusal ve sorunsal olarak)
2 2. Sanayi devriminden günümüze kentleşme süreçlerinin değişim ve dönüşümü
3 3. Kent-siyaset ilişkisi ve yerel siyaset
4 4. Dünya'da ve Türkiye'de yerel siyaset
5 5. Gündelik yaşamda yerel siyaset
6 6. Literatür üzerine tartışmalar
7 7. Kentsel siyaset üzerine gözlem ve yorumlar
8 8. Kitap sunumları-yorumlar-tartışmalar
9 Kitap sunumları-yorumlar-tartışmalar
10 Kitap sunumları-yorumlar-tartışmalar
11 Kitap sunumları-yorumlar-tartışmalar
12 Saha araştırması Sonuçları
13 Saha araştırması Sonuçları
14 Saha araştırması Sonuçları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1555729 Öğrenci kent ve kentleşme tarihi hususunda yorum yapabilir.
2 1555730 Kentleşme ile bu sürecin yönetsel ve siyasal dinamikleri hakkında yorum yapabilir.
3 1555731 Sanayileşmenin yerel siyaset üzerinde etkileri hakkında fikir sahibidir.
4 1555732 Türkiye'deki kentleşme ve yerel siyaset ilişkisini yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76394 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
2 76397 Kamu yönetimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
3 76395 Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, yönetim bilimleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 76398 Kamu yönetimi alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, araştırma yapabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme,
5 76393 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
6 76405 Klasik ve çağdaş kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve aralarındaki etkileşimi değerlendirebilmek.
7 76406 Siyasal sistemleri şekillendiren tarihi ve siyasal olayları öğrenmek ve güncel siyasal sistemleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek.
8 76399 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
9 76400 Kamu yönetimi alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
10 76401 Kamu yönetimi alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
11 76402 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
12 76403 Kamu yönetimi alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
13 76404 Kamu yönetimi alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.