Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KYL711 Türkiye'de Siyasal Partiler 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere Türk siyasetinin tarihsel arka planını - Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminden başlayarak -, yapısını temel aktörlerini, dinamiklerini ve hakim ideolojilerini tanıtmak ve zengin bir tartışma ortamı yaratarak, öğrencilerin katılımını maksimum düzeyde tutmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. İlhan Aksoy

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zürcher, Erik J. (2012), Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İstanbul: İletişim Yayınları. Karpat, Kemanl H. (2012), Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul: Timaş Yayınları. Lewis, Bernard (1998), Modern Türkiye'nin Doğuşu, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Dersin İçeriği

Osmanlı İmparatorluğunun son döneminden başlayarak günümüze kadar geçen süre içerisinde Türk siyasi hayatının gelişimine genel bir bakış amacı taşıyan bu derste bilhassa çok partili demokratik sistem ve demokratikleşme çabaları yanında devlet, toplum ve siyaset arasındaki karşılıklı etkileşim de incelenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 7 105
10 Tartışma 14 3 42
11 Soru-Yanıt 10 3 30
34 Okuma 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hafta 1 Week 1
2 Hafta 2
3 Hafta 3
4
5
6 Hafta 6
7 Hafta 7
8 Hafta 8
9 Hafta 9
10 Hafta 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1537648 Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarındaki süreklilikleri açıklayabilecekler.
2 1537653 Tek Parti Dönemi'nde yapılan sekülerleşme reformları, milli kimlik oluşturma çabaları ve ekonomi politikalarını açıklar, bu dönemin ne tür yönetim biçimi olduğunu açıklayabilecekler
3 1537654 Çok partili hayata geçiş ve Demokrat Parti döneminde yaşanan siyasal toplumsal ve ekonomik değişimleri değerlendirebilecekler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76394 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
2 76397 Kamu yönetimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
3 76395 Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, yönetim bilimleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 76398 Kamu yönetimi alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, araştırma yapabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme,
5 76393 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
6 76405 Klasik ve çağdaş kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve aralarındaki etkileşimi değerlendirebilmek.
7 76406 Siyasal sistemleri şekillendiren tarihi ve siyasal olayları öğrenmek ve güncel siyasal sistemleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek.
8 76399 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
9 76400 Kamu yönetimi alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
10 76401 Kamu yönetimi alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
11 76402 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
12 76403 Kamu yönetimi alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
13 76404 Kamu yönetimi alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5
2 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4
3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek