Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KYL720 Cumhuriyet Döneminde İdare 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Ders, Türk kamu yönetimi sisteminin ilke, kuruluş ve işleyiş bakımından tarihsel özelliklerini tanıtmayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nuray Ertürk Keskin

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

Derse devam zorunludur. Öğrencilerin haftalık plan ve önerilen kaynaklar doğrultusunda derse hazırlıklı olarak gelmeleri beklenmektedir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sina Akşin (yay. haz.), Türkiye Tarihi 1: Osmanlı Devletine Kadar Türkler, Cem Yayınevi, İstanbul 2000. Sencer Divitçioğlu, Oğuz’dan Selçuklu’ya: Boy, Konat ve Devlet, İmge Kitabevi, Ankara 2005. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600), 13. Baskı, YKY, İstanbul, 2009. Halil İnalcık, Devlet-i Aliye, Türkiye İş Bankası, İstanbul 2009. Halil İnalcık, Mehmet Seyitdanlıoğlu, Tanzimat, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2011. Musa Çadırcı, Ülke Yönetimi - Tanzimat Sürecinde Türkiye, İmge Kitabevi, Ankara, 2007. Musa Çadırcı, Tanzimat Sürecinde Türkiye - Anadolu Kentleri, İmge Kitabevi, Ankara, 2011. İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Timaş, İstanbul 2006. Erkan Tural, Son Dönem Osmanlı Bürokrasisi: II. Meşrutiyet Dönemi’nde Bürokratlar, İttihatçılar ve Parlamenterler, TODAİE, Ankara 2009. Rıfa'at Ali Abou-El-Haj, Modern Devletin Doğası, İmge Kitabevi, Ankara 2000. Taner Timur, Osmanlı Çalışmaları, İmge Kitabevi, Ankara 1998. Nuray Ertürk Keskin, Türkiye’de Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi, Tan Kitabevi, Ankara 2009. Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi, Açıklamalı Yönetim Zamandizini: 1929-1939, AÜ SBF KAYAUM Yayını, Ankara 2007. Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi, Açıklamalı Yönetim Zamandizini: 1940-1949, AÜ SBF KAYAUM Yayını, Ankara 2009.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Osmanlı Devleti döneminde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına idare sisteminin kuruluşu, yapısı ve işleyişi ile her döneme rengini veren idari reformlar ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
5 Derse Katılım 13 25 1
10 Tartışma 13 25 1
28 Makale Kritik Etme 13 25 1
34 Okuma 13 25 1
38 Rapor Hazırlama 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı
2 Orta Asya Türk Devletleri, Selçuklu, İran ve Bizans Mirası Üzerine Değerlendirme
3 Osmanlı Olgusuna Yaklaşım Sorunu
4 İdari Reformlar Tarihi
5 Osmanlı Devlet Örgütlenmesi: Klasik Dönem ve Tımar Düzeni
6 Osmanlı Devlet Örgütlenmesi: Değişme Dönemi ve İltizam Sistemi
7 Osmanlı Devlet Örgütlenmesi: Tanzimat ve Avrupa Islahat Programı
8 Osmanlı Devlet Örgütlenmesi: Genel İdare – Askeri İdare – Adli İdare alanlarının ayrışması
9 Ara Sınav
10 Osmanlı Devlet Örgütlenmesi: II. Meşrutiyet Uygulamaları
11 Cumhuriyet Olgusuna Yaklaşım Sorunu
12 Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi: 1920’li yıllar
13 Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi: 1930’lu yıllar
14 Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi: 1940’lı yıllar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1443386 Verilen bir tarihî konuda bir araştırma planlar.
2 1443384 Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemli siyasal-yönetsel olayların nedenlerini açıklar.
3 1443419 Türk kamu yönetimi sisteminin ilke, kuruluş ve işleyiş bakımından tarihsel özelliklerini tanır.
4 1443385 Geçmişin deneyimleri ile bugünün sorunları arasında bağlantı kurabilir.
5 1443420 Tarihsel karşılaştırma ve inceleme yöntemini kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76394 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
2 76397 Kamu yönetimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
3 76395 Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, yönetim bilimleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 76398 Kamu yönetimi alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, araştırma yapabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme,
5 76393 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
6 76405 Klasik ve çağdaş kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve aralarındaki etkileşimi değerlendirebilmek.
7 76406 Siyasal sistemleri şekillendiren tarihi ve siyasal olayları öğrenmek ve güncel siyasal sistemleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek.
8 76399 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
9 76400 Kamu yönetimi alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
10 76401 Kamu yönetimi alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
11 76402 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
12 76403 Kamu yönetimi alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
13 76404 Kamu yönetimi alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.