Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KYL727 Türkiye'nin Siyasal Yapısı 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere Türk siyasetinin tarihsel arka planını - Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminden başlayarak -, yapısını temel aktörlerini, dinamiklerini ve hakim ideolojilerini tanıtmak ve zengin bir tartışma ortamı yaratarak, öğrencilerin katılımını maksimum düzeyde tutmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Associate Professor İlhan Aksoy

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zürcher, Erik J. (2012), Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İstanbul: İletişim Yayınları. Karpat, Kemanl H. (2012), Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul: Timaş Yayınları. Lewis, Bernard (1998), Modern Türkiye'nin Doğuşu, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı İmparatorluğunun son döneminden başlayarak günümüze kadar geçen süre içerisinde Türk siyasi hayatının gelişimine genel bir bakış amacı taşıyan bu derste bilhassa çok partili demokratik sistem ve demokratikleşme çabaları yanında devlet, toplum ve siyaset arasındaki karşılıklı etkileşim de incelenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 10 3 30
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 15 7 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, dersin tanıtımı
2 Tarihsel arka plan I: Osmanlı İmparatorluğu'nda Reform Hareketi
3 Tarihsel arkaplan II: II.Meşrutiyet
4 Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşu ve Gelişmesi
5 Tek Parti Dönemi I:Toplumsal Sınıflar ve Savaş Yıllarının Gelişmeleri
6 Tek Parti Dönemi II: Çok Partili Sistemin Kuruluş Mücadelesi
7 Çok Partili Hayata Geçiş
8 Ara Sınav
9 Demokrat Parti Dönemi
10 1960 Askeri Müdahalesi
11 1970'lerde Din ve Siyaset
12 1970'lerde Aşırı Sol ve Aşırı Sağ Hareketler
13 1980 Askeri Müdahalesi ve Türkiye'de Demokratikleşme Sorunu
14 Dönemin Gözden Geçirilmesi
15 1990'lı Yıllarda Kürt Sorunu
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1214158 Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarındaki süreklilikleri açıklayabilecekler.
2 1214159 Tek Parti Dönemi'nde yapılan sekülerleşme reformları, milli kimlik oluşturma çabaları ve ekonomi politikalarını açıklar, bu dönemin ne tür yönetim biçimi olduğunu açıklayabilecekler
3 1214175 Çok partili hayata geçiş ve Demokrat Parti döneminde yaşanan siyasal toplumsal ve ekonomik değişimleri değerlendirebilecekler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68662 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
2 68665 Kamu yönetimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
3 68663 Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, yönetim bilimleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 68666 Kamu yönetimi alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, araştırma yapabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme,
5 68661 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
6 68673 Klasik ve çağdaş kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve aralarındaki etkileşimi değerlendirebilmek.
7 68674 Siyasal sistemleri şekillendiren tarihi ve siyasal olayları öğrenmek ve güncel siyasal sistemleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek.
8 68667 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
9 68668 Kamu yönetimi alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
10 68669 Kamu yönetimi alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
11 68670 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
12 68671 Kamu yönetimi alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
13 68672 Kamu yönetimi alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.