Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KYL708 Çevre Yönetim Sistemleri 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Öğrencilerin ekoloji ile yönetim disiplini arasındaki ilişki ve bağlantıları kurabilmelerini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ahmet MUTLU

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ahmet MUTLU; Ekoloji ve Yönetim, Turhan Kitabevi, Aakara, 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

ekolojik sorunların tarihi-yönetim düşüncesinin tarihi-yerleşimin evrimi-çevre yönetimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
5 Derse Katılım 1 25 1
27 Makale Yazma 1 50 1
34 Okuma 1 25 1
2 Final Sınavı 1 40 1
39 Rapor Sunma 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 7 7
29 Bireysel Çalışma 14 7 98
54 Ev Ödevi 4 10 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekolojik sorunlar
2 Yönetim düşüncesi
3 Ekolojik sorunlarla yönetim düşüncesi arasındaki ilişki ve bağlantılar
4 Ekolojik sorunlarla yönetim düşüncesi arasındaki ilişki ve bağlantılar
5 Ekolojik çözüm arayışlarında yönetim düşüncesi
6 Ekolojik akımlarda yönetim düşüncesi
7 Ekolojik akımlarda yönetim düşüncesi
8 Bilimsel araştırma sunumları
9 Bilimsel araştırma sunumlar
10 Bilimsel araştırma sunumlar
11 Bilimsel araştırma sunumlar
12 Bilimsel araştırma sunumlar
13 Bilimsel araştırma sunumlar
14 Dönem sonu değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294364 Öğrenci yönetim tarihi hakkında fikir sahibi oldu.
2 1294365 Öğrenci, ekolojik sorunların ortaya çıkışı husuusnda tarihsel ve düşünsel süreçleri öğrendi.
3 1294366 Öğrenci, yönetim düşüncesi ile ekolojik sorunların ortaya çıkış süreci üzerinde ortak tarihsel ve düşünsel süreçleri kavradı.
4 1294367 Öğrenci, ekolojik sorunlara çözüm üretilmesi hususunda yönetimin rolü ve işlevini kavradı.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68662 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
2 68665 Kamu yönetimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
3 68663 Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, yönetim bilimleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 68666 Kamu yönetimi alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, araştırma yapabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme,
5 68661 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
6 68673 Klasik ve çağdaş kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve aralarındaki etkileşimi değerlendirebilmek.
7 68674 Siyasal sistemleri şekillendiren tarihi ve siyasal olayları öğrenmek ve güncel siyasal sistemleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek.
8 68667 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
9 68668 Kamu yönetimi alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
10 68669 Kamu yönetimi alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
11 68670 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
12 68671 Kamu yönetimi alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
13 68672 Kamu yönetimi alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.