Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YDF101 Fransızca I 927003 1 1 2

Dersin Amacı

Dilbilgisi kuralları çerçevesinde öğrendiklerini kullanabilir.Yazma okuma etkinliklerini bu bağlamda pekiştirir.Kendisine dilbilgisi kurallarını yeniden uygulama alanları kurar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hasan Özduman,Grammaire explicative du français,Samsun,1995 A.Çetin Ertürk,Grammaire,Ankara,2004 En Français,RTF,Manuel2 série Didier,1969 Yusuf Bolat,Grammmaire français sous tous ses aspects,Anakara,2008 Aydın Ertekin,Grammaire du Français,2007

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Dilbilgisi kuralları öğrenilir ve uygulamalı alıştırmalar yapılır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 2 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Adjectif qualificatif,adjectif déterminatif,démonstratif,possessif,interrogatif...
2 pronoms personnels (en-y)vpronoms relatifs simples et composés
3 le verbe ,la voix de verbe,le verbe actif et pasif,le verbe pronominal
4 le verbe impersonnel,la conjugaison,le mode,les verbes auxiliaires
5 mode infinitif:infinif passé
6 mode indicatif:présent,futur
7 imparfait,passé simple
8 passé composé,plus-que parfait
9 vize
10 plus-que -parfait
11 futur anterieur,passé anterieur
12 mode subjonctif présent et passé
13 revision
14 style direct -indirect

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
62594 1217611 Dictée\'yi kullanmadaki becerisi gelişir.
62595 1217616 Soru sorma ve hazırlama hazırlama becerisini geliştirir.
62596 1217659 yazma,konuşma,okuma becerisinin gelişmesine katkı sağlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.