Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VVR612 Viral Hastalıkların Epidemiyolojisi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Viral infeksiyonların epidemiyolojisini öğretmektir. Bu ders insidens, prevalans, inkubasyon periyodu, endemi, epidemi, pandemi, moleküler epidemiyoloji, seroepidemiyoloji, virus taşınması, akut, kronik ve persiste enfeksiyonlar konularını içerir. -

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

DOÇ.DR. SEMRA GÜMÜŞOVA

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Thrusfield M., 1986. Veterinary Epidemiology. Butterworths. -Filint S.J., Enguist L.W., Racaniello V.R., Skalka A.M., 2004. Principles of Virology (Moleculer biology, pathogenesis and control of animal viruses) ASM press -Bolat Y., 1995. Veteriner Viroloji Teksiri -

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu ders insidens, prevalans, inkubasyon periyodu, endemi, epidemi, pandemi, moleküler epidemiyoloji, seroepidemiyoloji, virus taşınması, akut, kronik ve persiste enfeksiyonlar konularını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 10 6 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Epidemiyolojinin tanımı ve tarihçesi
2 Epidemiyolojik kavramlar
3 Gözlemsel epidemiyolojik çalışmalar
4 Gözlemsel epidemiyolojik çalışmalar
5 Deneysel epidemiyolojik çalışmalar
6 Deneysel epidemiyolojik çalışmalar
7 Ara sınav
8 Önemli epidemiyolojik ölçütler
9 Önemli epidemiyolojik ölçütler
10 Çalışmalarda örneklerin seçilmesi
11 Çalışmada örnek sayısının belirlenmesi
12 Verilerin değerlendirilip doğru yorumlanması
13 Prevalans çalışması örnekleri
14 İnsidans çalışması örnekleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
91899 1481698 Bilimsel çalışmalar planlar ve elde ettiği epidemiyolojik verileri yorumlayarak değerlendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75135 Alanı ile ilgili çalışmalarda kullanılan laboratuvar yöntemlerini kullanabilmede beceri kazanma.
2 75139 Alanı ile ilgili tez ve seminer hazırlayarak bilimsel makale ve/veya derleme hazırlama yöntemlerini öğrenme.
3 75136 Alanındaki bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri takip edebilme
4 75138 En az bir yabancı dile, araştırma yapabilecek düzeyde hakim olma.
5 75143 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
6 75137 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde analitik düşünerek karar verebilme
7 75140 Alanı ile ilgili konuda çalışacak bir laboratuvarın kuruluş ve işleyişi ile ilgili bilgi sahibi olma.
8 75141 Alanının ilişkili olduğu diğer bilim dalları arası etkileşimi kavrayabilme ve oraya çıkan ortak verileri değerlendirebilme.
9 75144 Alanı ile ilgili konularda gerektiğinde toplumu bilgilendirebilme ve toplumsal taleplere cevap verebilme.
10 75142 Alanı ile ilgili yeni ortaya çıkan bilimsel gerçeklerin değerlendirmesini yapabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
91899 1 2 3 1 4 1 1 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek