Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SKYU502 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Sağlık Kurumlarında Pazarlama Yönetiminin Önemi, Pazarlama ilke ve tekniklerinin sağlık kurumları için uygulanabilirliği ve sağlık sektöründe pazarlama uygulamalarının geleceği.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tengilimoğlu, D., 2011, Sağlık Hizmetleri Pazarlaması, Siyasal Kitapevi, Ankara Kotler, Philip ve Kevin Lane Keller, A Framework fbr Marketing Management, Third Edition, Pearson Prentice Hall, ABD.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Pazarlama ile ilgili temel kavramlar ve pazarlamanın önemi, Sağlık hizmetlerinin özellikleri, Pazarlama bilgi ve araştırma sistemleri, Pazarlama planlaması, Tüketici pazarlarının yapısı ve tüketici davranışları, Uluslararası pazarların yapısal ve davranışsal özellikleri, Hedef Pazar bölümleme, Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında ürün ve hizmet Mal ve hizmetlerin sınıflandırılması, Fiyat, Tutundurma Kavramı, Tedarik zinciri yönetimi kapsamı, Dağıtım kanalı kararları, Hizmet pazarlaması, Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlar: İlişki pazarlaması, müşteri ilişkileri yönetimi ve gerilla pazarlaması, Etik, meslek etiği ve sağlık hizmetlerinde pazarlama etiği, Marka kavramı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 85
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 10 2 20
49 Performans 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pazarlama ile ilgili temel kavramlar Sağlık Hizmetleri’nde Pazarlamanın önem kazanmasında etkili olan faktörler
2 Hizmetlerin özellikleri Hizmet sektörünün gelişimi Sağlık hizmetlerinin özellikleri Tüketici, müşteri ve hasta kavramları Sağlık Hizmetlerinde Tüketici davranışları Tüketici davranışlarını etkileyen faktörler
3 Pazarlama bilgi ve araştırma sistemleri
4 Pazarlama planlaması Kontrol edilemeyen dış çevre faktörleri
5 Tüketici pazarlarının yapısı ve tüketici davranışları Örgütsel pazarların yapısı ve davranışları
6 Uluslararası pazarların yapısal ve davranışsal özellikleri Pazar ölçümlemesi
7 Vize sınavı
8 Hedef Pazar bölümleme Pazar konumlaması
9 Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında ürün ve hizmet Mal ve hizmetlerin sınıflandırılması Sağlık kurumları için ürün/hizmet karması Sağlık Hizmetlerinde ürünün yaşam seyri
10 Fiyat Fiyat kapsamı ve tanımları Fiyat bileşenleri Fiyat politikaları Fiyatlandırma yöntemleri
11 Tutundurma Kavramı, amacı ve önemi Tutundurma ve iletişim sistemi Tutundurma karması elemanları: Reklam, kişisel satış, satış geliştirme, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama Sağlık Hizmetlerinde Tutundurma
12 Tedarik zinciri yönetimi kapsamı Dağıtım kanalı kararları Dağıtım kanalı tasarımına ilişkin ilkeler Kanal yönetimi ilkeleri Lojistik kavramları Lojistik sisteminin amacı ve tasarımı Perakendecilik
13 Hizmet pazarlaması, Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlar: İlişki pazarlaması, müşteri ilişkileri yönetimi ve gerilla pazarlaması
14 Etik, meslek etiği ve sağlık hizmetlerinde pazarlama etiği Sağlık hizmetleri pazarlamasında etik Sağlık hizmetleri pazarlamasında etik dışı uygulamalar Sağlık hizmetlerinde reklamın etik yönü
15 Marka kavramı Marka ile ilgili kavramlar Sağlık hizmetlerinde marka kavramı ve önemi
16 Exam

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1458570 sağlık hizmetleri pazarlaması hakkında bilgi sahibi olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek