Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SKYU506 Sağlık Politikaları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında Türkiye ve gelişmiş bazı ülkelerin sağlık politikaları karşılaştırmalı olarak işlenerek sağlık politikalarını oluşturan ve etkileyen faktörler, sosyal güvenlik sisteminin tanımı, amacı ve fonksiyonları, Türkiye’de ve dünyada uygulanan sağlık politikaları ve sosyal güvenlik sistemleri, bunların sağlık sektörüne etkileri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca sağlık işletmeleri için planlama süreci, uygulama ve değerlendirme aşamaları da bu ders kapsamı içinde incelenmektedir. Bu dersin sonunda, öğrencilerin yukarıda sözü geçen konularda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Türker YARDAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Coşkun Can Aktan ve Ulvi Saran (2007), Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları. Editör Akdağ, R. (2010), Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme Raporu (2003-2010), Sağlık Bakanlığı, Ankara. Tengilimoğlu, D. (Ed.) (2018). Sağlık Politikası, Nobel Yayınevi, Ankara Sağlık Politikaları ile ilgili mevzuat

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sağlık Politikası ve Planlaması Temel Kavramlar, Politika Belirleme ve Güç Teorileri, Politika Gündemi Belirleyicileri, Global Sağlık Politikaları, Sağlık Reformu Döngüsü, Kontrol Düğmesi: Finansman, Kontrol Düğmesi: Ödeme, Kontrol Düğmesi: Organizasyon, Kontrol Düğmesi: Düzenleme, Sağlık Hizmetlerinde Önceliklendirme, Türkiye’de Sağlık Göstergeleri, Türkiye’de Sağlık Politikaları ve Sağlık Reformları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 85
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 4 63
34 Okuma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık Politikası ve Planlaması Temel Kavramlar Yok Yok
2 Politika Belirleme ve Güç Teorileri Yok Yok
3 Politika Gündemi Belirleyicileri Yok Yok
4 Global sağlık politikaları Yok Yok
5 Sağlık Reformu Döngüsü Yok Yok
6 Kontrol Düğmesi: Finansman Yok Yok
7 Kontrol Düğmesi: Ödeme Yok Yok
8 Kontrol Düğmesi: Organizasoyon Yok Yok
9 Kontrol Düğmesi; Düzenleme Yok Yok
10 Sağlık Hizmetlerinde Önceliklendirme Yok Yok
11 Türkiye'de sağlık göstergeleri Yok Yok
12 Türkiye sağlık göstergeleri Yok Yok
13 Türkiye'de sağlık politikaları ve reformları Yok Yok
14 Türkiye'de sağlık politikaları ve reformları YOK YOK

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516284 Sağlık politikaları hakkında bilgi sahibi olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek