Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SKYU510 Sağlık Ekonomisi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Dersin temel amacı ekonomi biliminin temel kuralı çerçevesinde, kıt olan sağlık sektörü kaynaklarının hangi sağlık hizmetinin ne miktarda, kim tarafından, nasıl ve kimin için üretilmesi gerektiği gibi sorulara yanıt arayan sağlık ekonomisi konularını detaylı bir şekilde incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Gülpembe OĞUZHAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Goodman, C.S. (Ed.). (2014). HTA 101 Introduction to health technology assesment. Bethesda, MY: National Library of Medicine 2. Phillips , C.J. (2005). Health economics- An introduction for health professionals. Swansea: Blackwell Publishing 3. Tokat M. (1994). Sağlık Ekonomisi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Yayın No:403. 4. Çalışkan Z. (2008). Referans Fiyat ve İlaç Piyasası. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, C.11, S.1, s.49-75. 5. Tatar, M., & Wertheimer, A.I. (2010). Sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi- İlaç geri ödeme kararları için bir model önerisi. Ankara: MN Medikal & Nobel Basım Yayın.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında sağlık sektörünün ekonomideki yeri, sağlık ekonomisi sistemi ve analizi, sağlık ekonomisinin tanımı ve gelişimi,sağlık harcamaları ve finansmanı, sağlık piyasası, sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi, ekonomik analizler, sağlık sonuçları için gösterge ve ölçekler yer almaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 1 1 1
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 3 3 9
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 8 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 EKONOMİ/SAĞLIK EKONOMİSİ VE TEMEL KAVRAMLAR
2 Sağlık Piyasası
3 SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI VE BAŞLICA FİNANSMAN YÖNTEMLERİ
4 SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI VE BAŞLICA FİNANSMAN YÖNTEMLERİ
5 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA ÖDEME YÖNTEMİ
6 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA ÖDEME YÖNTEMİ
7 Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi
8 Vize Sınavı
9 Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi
10 Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesinde Ekonomik Değerlendirme Teknikleri
11 Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesinde Sağlık Sonuçlarını Ölçme
12 Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesinde Sağlık Sonuçlarını Ölçme
13 SAĞLIK EKONOMİSİNE İLİŞKİN TEMEL GÖSTERGELER: SAĞLIK HARCAMALARI
14 GENEL DEĞERLENDİRME
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1307045 Sağlık ekonomisi kavramlarını bilir
2 1307046 Sağlık piyasasının özelliklerini bilir
3 1307047 Sağlık Teknoloji Değerlendirmesi kavramlarını bilir
4 1307048 Sağlık sistemi girdi ve çıktılarının değerlendirmesini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68142 sağlık politikaları konusunda bilgili, sağlık sektörünü çok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefleyen, sağlık sektörünün değişik birimlerinde planlama yapabilecek, kaynakları verimli kullanacak, sağlık ve işletmecilik konusunda yetkin, hem kamuda hem özel sektörde başarılı olacak, uluslararası vizyona sahip profesyonel sağlık yöneticisi özelliği taşır.
2 68143 sağlık kurumları yönetimi ve organizasyonu, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlaması, sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık ekonomisi, sosyal güvenlik ve sigortacılık, sağlık politikaları, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık mevzuatı konularında bilgi ve beceriye sahiptir
3 68144 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
4 68152 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
5 68145 Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
6 68146 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
7 68151 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
8 68150 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 68149 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
10 68148 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
11 68147 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek