Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SKYU511 Sağlık Hukuku 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Öğrencilere yüksek lisans düzeyinde sağlık hukuku bilgisi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Polat TUNÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Polat TUNÇER, Sağlık Hukuku, Ekin Yay., Bursa, 2018. Ünver, Y., Hakeri, H., Yenerer Çakmut, Ö., Sağlık Hukuku Mevzuatı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1- Hukukun temel ilkeleri ve yaptırımları 2-Sağlık hukuku temel kavramları, 3- Bazı tıbbi kavramlar, 4- Sağlık hukukunun ulusal kaynakları 5- Sağlık hukukunun uluslararası kaynakları, 6- Tıbbi müdahale ve türleri, 7- Tıbbi ve hukuku bakımından özellik gösteren müdahaleler 8- Hekimin tıbbi müdahaleden doğan sorumlulukları 9- Tıbbi etik ve hukuk, 10- Hastanın hak ve yükümlülükleri 11- Hekimin hak ve yükümlülükleri 12- Hekimin cezai sorumluluğu 13-Sağlık hukuku uyuşmazlıklarında çözüm yolları 14-Sağlık Bakanlığı ve Kurumlarının Sorumluluğu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 85
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 11 3 33
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 45 45
34 Okuma 12 3 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık Hukuku’nun Konusu Önemi ve Tarihi Gelişimi
2 Sağlık Hukuku’nun Kaynakları
3 Sağlık Hukuku’nun Temel Kavramları
4 Tıbbi Tedavi ve Tıbbi Müdahale Çeşitleri
5 Sağlık Hukuku’nda Hasta-Hekim İlişkileri ve Türleri
6 Hasta ve Hekim İlişkisinde Karşılıklı Haklar
7 Hasta-Hekim İlişkisinde Karşılıklı Yükümlülükler
8 VİZE SINAVI
9 Sağlık Hukuku Açısından Tıp Etiği
10 Sağlıkla İlgili Kurum ve Kuruluşlar
11 Sağlık Hukuku’nda Sorumluluk
12 Sağlık Hukuku’nda Suçlar ve Cezalar
13 Sağlık Hukuku’nda Tazminat Davaları
14 Sağlıkla İlgili Temel Yasalar
15 663 Sayılı KHK. nın Getirdiği Yenilikler
16 FİNAL SINAV

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1233850 Sağlık hukuku temel kavramlarını açıklayabilir.
2 1233851 Sağlık hukukunun ulusal kaynaklarını sayabilir.
3 1233852 Sağlık hukukunun uluslararası kaynakları sayabilir.
4 1233853 Hasta hak ve yükümlülüklerini sayabilir ve açıklayabilir.
5 1233854 Hekim hak ve yükümlülüklerini sayabilir ve açıklayabilir.
6 1297715 Sağlık Bakanlı ve Sağlık kurumlarının sorumluluklarını anlatabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68142 sağlık politikaları konusunda bilgili, sağlık sektörünü çok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefleyen, sağlık sektörünün değişik birimlerinde planlama yapabilecek, kaynakları verimli kullanacak, sağlık ve işletmecilik konusunda yetkin, hem kamuda hem özel sektörde başarılı olacak, uluslararası vizyona sahip profesyonel sağlık yöneticisi özelliği taşır.
2 68143 sağlık kurumları yönetimi ve organizasyonu, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlaması, sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık ekonomisi, sosyal güvenlik ve sigortacılık, sağlık politikaları, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık mevzuatı konularında bilgi ve beceriye sahiptir
3 68144 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
4 68152 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
5 68145 Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
6 68146 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
7 68151 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
8 68150 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 68149 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
10 68148 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
11 68147 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4
2 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3
3 4 5 4 4 3 3 4 3 4 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek