Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SKYU515 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu derste, sağlık kurumlarında Örgütsel Davranış kapsamındaki kavramlar, teoriler, yaklaşımların ele alınması; konular ile ilgili sağlık kurumlarında yapılan araştırmalar ve uygulamalar üzerinde durulması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Nurcan COŞKUN US

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Koçel, Tamer, İşletme Yöneticiliği, Genişletilmiş 9. Bası, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2003. Robbins, Stephen, P., Organizational Behaviour, Eleventh Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste sağlık kurumları bakımından örgütlerde birey ve birey davranışları ile örgütsel davranışlar, değerler, tutumlar, algılama, iş doyumu, örgüte bağlılık ve işe bağlılık, motivasyon teorileri ve uygulamaları, örgütlerde gruplar ve takımlar, iletişim, liderlik, çatışma yönetimi, stres yönetimi, örgütlerde değişim ve gelişim, örgüt kültürü konuları ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 85
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 10 2 20
49 Performans 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranışa Giriş
2 Örgütlerde Birey
3 Değerler, Tutumlar, Algılama
4 İş Doyumu, Örgüte Bağlılık, İşe Bağlılık
5 Motivasyon
6 Örgütlerde Gruplar ve Takımlar
7 ARA SINAV
8 İletişim
9 Liderlik
10 Çatışma Yönetimi
11 Stres Yönetimi
12 Örgütlerde Değişim ve Gelişim
13 Örgüt Kültürü
14 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranışa Bütüncül Bakış
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1517105 Öğrenciler, Örgütsel Davranış kapsamındaki kavramları açıklayabilir.
2 1517106 Sağlık kurumları için Örgütsel Davranışı ve sağlık kurumlarındaki yaklaşımları ve uygulamaları inceleme, yorumlama, karşılaştırma ve değerlendirme becerisine sahip olurlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek