Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EBH513 Kronik Hastalıkların Fizyopatolojisi 927003 1 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75972 Evde bakım hemşireliği ile ilgili bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
2 75960 Evde Bakım Hemşireliği alanında edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
3 75961 Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturmak
4 75962 Alanı ile ilgili birey ve ailelerin sorunlarını çözmede vaka yöneticisi olarak rol almak
5 75963 Alanıyla ilgili klinik rehberler ve klinik uygulama standartları geliştirmek
6 75966 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek
7 75965 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
8 75964 Evde Bakım Hemşireliği alanındaki sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak analiz etmek
9 75967 Alanında kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
10 75968 Evde Bakım Hemşireliği alanında bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme
11 75971 Evde Bakım Hemşireliğinde veri toplama, yorumlama, duyurma aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri göz önünde bulundurabilme
12 75970 Evde Bakım Hemşireliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
13 75969 Evde Bakım Hemşireliğiyle ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları yürütebilme