Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KSB707 Merkezi Sinir Sistemi (Mss) İşlevsel Anatomisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Merkezi sinir sisteminin bölümlerinin ve anatomik yapısını işlevsel yönüyle incelemek. Merkezi sinir sisteminin anatomisinin üç boyutlu yapısını kavrayabilmek. Merkezi sinir sisteminin bölümlerinin işlevsel anatomisini kavramak. Merkezi sinir sistemi dolaşımının işlevsel anatomisini kavramak. Otonom sinir sistemi işlevsel anatomisini kavramak. Duyu organlarının işlevsel anatomik yapısını kavramak. Sinir sisteminin anatomisinin birbirleriyle ilişkilerini işlevsel olaral kavramak. Merkezi sinir sisteminin işlevlerini anatomik yapıyla bütünleştirebilmek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Principles of Neural Science, Eric Kandel (Editor), Fifth Edition, McGraw Hill, 2013 Neuroscience Exploring the Brain, Mark Bear, Third Ediion, Lippincott Williams & Wilkins, 2006 Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, John E. Hall, 12th Edition, Saunders, 2010 Ganong's Review of Medical Physiology, 24th Edition ,Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks, McGraw-Hill Medical, 2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Merkezi sinir sisteminin bölümleri ve anatomisi, merkezi sinir sisteminin ve otonom sinir sisteminin işlevsel anatomisi, duyu organlarının işlevsel anatomisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 12 3 36
29 Bireysel Çalışma 10 9 90
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Periferik sinir sistemi
2 Truncus encephalicus ve cerebellum
3 Telencephalon
4 Bazal ganglionlar
5 Rhinencephalon ve limbik sistem
6 Vize sınavı
7 Medulla spinaliste inen ve çıkan yollar
8 Ventriküller, BOS ve zarlar
9 Beyin damarları, dural sinüsler
10 Kranial sinirler
11 Otonom sinir sistemi
12 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1200130 Merkezi sinir sisteminin bölümleri ve anatomik yapısını işlevsel yönü hakkında bilgi sahibi olma
2 1200156 Otonom sinir sistemin işlevsel anatomisini kavrayabilmek
3 1200175 Duyu organlarının işlevsel anatomik yapısını kavrayabilmek
4 1200181 Sinir sisteminin anatomisinin birbirleriyle ilişkilerini işlevsel olarak kavrayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68766 Klinik sinir bilimleri alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
2 68767 Klinik sinir bilimleri alanında uygulanan teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
3 68768 Klinik sinir bilimleri alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir
4 68769 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
5 68770 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğu bilincine sahip olur
6 68771 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
7 68772 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
8 68773 En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
9 68774 Klinik sinir bilimleri alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak
10 68775 Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır
11 68776 Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak literatüre katkıda bulunur
12 68777 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.