Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KSB708 Klinik Nöroendokrinoloji 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Nöroendokrin sistem ile ilgili detaylı bilgi kazandırmak Endokrin sistem ve sinir sisteminin karşılıklı etkileşimini araştırmak Hormon sistemlerinin davranış ve bilişe etkilerini araştırmaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Principles of Neural Science, Eric Kandel (Editor), Fifth Edition, McGraw Hill, 2013 Neuroscience Exploring the Brain, Mark Bear, Third Ediion, Lippincott Williams & Wilkins, 2006 Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, John E. Hall, 12th Edition, Saunders, 2010 Ganong's Review of Medical Physiology, 24th Edition ,Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks, McGraw-Hill Medical, 2012 Textbook of Medical Physiology,Elsevier,2006

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Santral sinir sistemi ve endokrin sistem arasındaki ilişki hakkında kapsamlı ve güncel bilgiler sağlar, güncel nöroendokrinoloji araştırmalarında güncel olarak kullanılan yaklaşımlar ve yöntemler hakkında farkındalık yaratır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 12 2 24
6 Uygulama/Pratik 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 10 8 80
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 13 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hipotalamik-pituitary fizyoloji ve horrnonal regülasyon: TRH, CRH, GHRH
2 Somatostatin, prolaktin regülatör faktörler, LHRH, melanokortin
3 Hipofiz hormonlarının nöroendokrin kontrolü
4 Nöroendokrinoloji-immün İlişki
5 Hipofiz fonksiyonlarını değerlendirmede dinamik testler
6 Vize sınavı
7 Hipofiz hormon yetersizliği ve tedavisi
8 Hipofiz tümörlerinin epidemiyoloji ve tanısı
9 Hipofiz tümörlerinde genetik
10 Hipofiz tümörlerinin görüntülenmesi
11 Prolaktinoma
12 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1200194 Santral sinir sistemi ve endokrin sistem arasındaki ilişki hakkında kapsamlı ve güncel bilgiler sağlamak
2 1200196 Hipofiz hormonun kimyasal yapısını ve sentezlenmesini anlatmak
3 1200242 Nöroendokrin sistem ile ilgili olarak deneysel veya anatomik bir çalışma veya bilimsel bir araştırma planlamasına katılmak
4 1200258 Hipofiz bezinin kısımlarını, fizyolojisini ve fizyopatolojisini tanımlamak
5 1200275 Hipofiz tümörleri hakkında bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68766 Klinik sinir bilimleri alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
2 68767 Klinik sinir bilimleri alanında uygulanan teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
3 68768 Klinik sinir bilimleri alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir
4 68769 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
5 68770 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğu bilincine sahip olur
6 68771 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
7 68772 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
8 68773 En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
9 68774 Klinik sinir bilimleri alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak
10 68775 Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır
11 68776 Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak literatüre katkıda bulunur
12 68777 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.