Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KSB715 Kongitif Nöral Ağların Bozuklukları 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kognitif nöral ağlarda meydana gelebilecek bozukluklar ve bunların sonuçlarının kavranması. Kognitif nöral ağların fonksiyonel nöroanatomisinin hatırlanması. Kognitif nöral ağların anatomik ve işlevsel bütünlüğünün bozulması sonucunda ortaya çıkan semptomların mekanizmalarının kavranması. Kognitif nöral ağları inceleme yöntemleri. Kognitif nöral ağların bozukluklarına ait edinilen bilgileri kullanarak bu konudaki yanıtlanmamış sorulara yönelik gerçekçi hipotezler ve bunları test edebilecek projeler geliştirebilme yeterliliğine erişmek. Kognitif nöral ağlar ve bozukluklarına bozukluklarına temel bilimsel bir bakış açısı kazanmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Heilman K.M.: Matter of Mind, Oxford, Oxford University Press, 2002 Mesulam M-M.: Principles of Behavioral and Cognitive Neurology, 2. ed, Oxford University Press, 2000 Luria A.R.: Higher cortical functions in man, 2. ed., New York, Basic Books, Inc, 1980 Nöropsikiyatri ve Davranış Nörolojisi. JL Cummings, M. Trimble. Çizgi Tıp yaynevi, Ankara 2003

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

kognitif nöronal ağ, bilinç, algı, karar verme, emosyon, anksiyete ve motivasyon gibi süreçlerin nöral temelleri, bellek ve bozuklukları,dil ve nörolojik konuşma bozuklukları, duygudurum bozukluklarında nörobilişsel bozulma ve nöral temelleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 12 7 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Davranış nörolojisine nöral ağ bozuklukları bağlamında giriş
2 Lisan ve lisan bozuklukları (Afaziler)
3 Lisanla ilişkili fonksiyonların ağı ve bozuklukları (Agrafi, aleksi ve akalküli)
4 Dikkat ağı ve bozuklukları
5 Farkındalık ağı ve bozuklukları (Anozognozi ve ihmal)
6 Görsel-uzaysal işlev ağı ve bozuklukları (konstrüksiyonel apraksi, giyinme apraksisi ve coğrafi dezoryantasyon
7 Vize sınavı
8 Bellek ağı ve bozuklukları (Amneziler)
9 Motor beceri ağı ve bozuklukları (Apraksiler)
10 Duyusal algı-tanıma ağı ve bozuklukları (Agnoziler)
11 Motivasyon ağı ve bozuklukları (Abuli, akinezi, mutizm)
12 Yürütücü işlev ağı ve bozuklukları
13 Diskonneksiyon sendromları (Ayrık beyin)
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1200779 Bilinç, algı, karar verme gibi süreçlerin nöral temellerinin öğrenilmesi
2 1200780 Bellek ve bozukluklarının öğrenilmesi
3 1200782 Emosyon, anksiyete, motivasyon gibi süreçlerin nöral temellerinin öğrenilmesi
4 1200792 Konuşma, dil ve nörolojik konuşma bozuklukları hakkında bilgi edinilmesi
5 1200810 Duygudurum bozukluklarında ve şizofrenide nörobilişsel bozulmanın ve nöral temellerinin öğrenilmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68766 Klinik sinir bilimleri alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
2 68767 Klinik sinir bilimleri alanında uygulanan teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
3 68768 Klinik sinir bilimleri alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir
4 68769 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
5 68770 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğu bilincine sahip olur
6 68771 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
7 68772 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
8 68773 En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
9 68774 Klinik sinir bilimleri alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak
10 68775 Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır
11 68776 Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak literatüre katkıda bulunur
12 68777 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.