Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KSB703 Sinir Sisteminin Temel Özellikleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Sinir sisteminin yapı ve işleyişine temel oluşturan hücresel özellikleri, sinir sisteminin gelişimini bilmek. Sinir sistemi hücrelerinin yapısal ve işlevsel özelliklerini, sinir sisteminde uyarılma ve iletimi, sinir sisteminin gelişimini kavramak. Zar potansiyellerini kayıtlayabilmek ve değerlendirmek, bu konuda yazılı ve sözlü sunum yapabilmek. Geçerli kaynaklardan bilgiye ulaşmak, bilgiyi entegre edebilmek ve yeri geldiğinde kullanmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Principles of Neural Science, Eric Kandel (Editor), Fifth Edition, McGraw Hill, 2013 Neuroscience Exploring the Brain, Mark Bear, Third Ediion, Lippincott Williams & Wilkins, 2006 Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, John E. Hall, 12th Edition, Saunders, 2010 Ganong's Review of Medical Physiology, 24th Edition ,Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks, McGraw-Hill Medical, 2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sinir sistemin hücresel bileşenleri ve yapısal özellikleri, sinir sisteminin organizasyonu, nöronlar, membran ve aksiyon potansiyeli, sinir lifleri, nörotransmitterler, sinaptik ileti ve sinir-kas kavşağı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 13 5 65
29 Bireysel Çalışma 11 6 66
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sinir sisteminin organizasyonu, hücresel bileşenleri (Nöron, nöroglia hücreleri, yapısal özellikleri)
2 Genetik enformasyon, protein sentezi ve regülasyonu
3 Hücre iskeleti, hücresel uzantılar, aksonal transport
4 Hücrenin enerji metabolizması
5 Hücre zarı özellikleri, zarda taşınım, sinyal iletimi
6 İyon kanalları, zarın elektriksel özellikleri
7 Vize sınavı
8 Zar potansiyelleri, aksiyon potansiyeli, iletimi, iletimine etkili faktörler
9 Sinir lifi tipleri, iletim özellikleri
10 Nörotransmitterler
11 Sinaptik iletim, sinaptik integrasyon
12 Sinir-kas kavşağı, kas hücresinde uyarılma-yanıt
13 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1427880 Sinir sistemini oluşturan yapıları tanıyabilmeli.
2 1427924 Sinir hücresinin enerji metabolizmasını öğrenmeli.
3 1427930 Membran potansiyelini öğrenmeli.
4 1427938 Aksiyon potansiyelini öğrenmeli.
5 1427940 Sinaptik ileti ve salınımını kavrayabilmeli.
6 1427944 Nörotransmitterleri ve sinir sisteminde salındıkları temel bölgeleri listeleyebilmeli.
7 1427951 Sinir lifleri hakkında bilgiye sahip olmalı.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76498 Klinik sinir bilimleri alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
2 76499 Klinik sinir bilimleri alanında uygulanan teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
3 76500 Klinik sinir bilimleri alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir
4 76501 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
5 76502 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğu bilincine sahip olur
6 76503 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
7 76504 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
8 76505 En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
9 76506 Klinik sinir bilimleri alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak
10 76507 Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır
11 76508 Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak literatüre katkıda bulunur
12 76509 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.