Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KSB705 Sinir Sisteminin Fonksiyonel Yapısı 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Öğrenciye periferik ve merkezi sinir sisteminin işlevlerini kavratmak ve bu işlevlerdeki başlıca bozukluklara yönelik temel bilimsel bakış açısı vermek. Duyusal, motor, düzenleyici sistemler, sinir sisteminin davranışsal ve bilişsel işlevleri, psikiyatrik ve nörolojik hastalıkların nöral temelleri kavratmak. Sinir sistemi işlevleriyle ilgili bilgilere ulaşabilecek ve kavrayabilecek yeterliliğe eriştirmek . Başlıca nörolojik ve psikiyatrik hastalıklara temel bilimsel bir bakış açısı kazandırmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Principles of Neural Science, Eric Kandel (Editor), Fifth Edition, McGraw Hill, 2013 Neuroscience Exploring the Brain, Mark Bear, Third Ediion, Lippincott Williams & Wilkins, 2006 Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, John E. Hall, 12th Edition, Saunders, 2010 Ganong's Review of Medical Physiology, 24th Edition ,Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks, McGraw-Hill Medical, 2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Duyu sistemlerine giriş (Görme, koku-tat, işitme), somatik duyu sistemi, motor kontrol, otonom sinir sistemi, öğrenme-bellek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 18 4 72
29 Bireysel Çalışma 16 4 64
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Duyu sistemlerine giriş, somatik duyu sistemi
2 Görme
3 Koku-tat
4 İşitme
5 Hareketin organizasyonu
6 Medulla spinalis, hareketin kontrolü
7 Vize sınavı
8 Serebellum, postür, denge
9 Bazal ganglionlar, göz hareketleri
10 Beyin sapı işlevleri, uyku-uyanıklık, beyin ritmleri
11 Hipotalamus işlevleri, otonom sinir sistemi ve merkezi kontrolü
12 Öğrenme ve bellek
13 Tanıma işlevleri ve praksiler
14 Dil ve iletişim
15 Uzaysal algı ve dikkat
16 Prefrontal korteks ve yürütücü işlevler
17 Düşünce, duygulanım, motivasyon
18 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1428048 Sinir sisteminin fonksiyonel işleyişinin öğrenilmesi
2 1428056 Somatik duyu, görme, işitme, koklama ve tat alma duyularının öğrenilmesi.
3 1428057 Limbik sistem, öğrenme ve bellekten sorumlu anatomik yapıların ve işleyişinin öğrenilmesi
4 1428094 Otonom sinir sistemi hakkında bilgiye sahip olma
5 1428117 Bu konulardaki temel araştırma yöntemlerinin ve güncel araştırma sonuçlarının gözden geçirilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76498 Klinik sinir bilimleri alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
2 76499 Klinik sinir bilimleri alanında uygulanan teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
3 76500 Klinik sinir bilimleri alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir
4 76501 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
5 76502 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğu bilincine sahip olur
6 76503 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
7 76504 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
8 76505 En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
9 76506 Klinik sinir bilimleri alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak
10 76507 Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır
11 76508 Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak literatüre katkıda bulunur
12 76509 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.