Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KSB706 Klinik Nörooftalmoloji 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Ekstraokuler kasların innervasyonunun öğrenilmesi. Bakış kısıtlılığı nedenlerinin kavranması. Görme kaybı nedenleri, progresif görme kayıplarının etiyolojisinin öğrenilmesi. Görme alan defektlerinin ve nedenlerinin anlaşılması

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Principles of Neural Science, Eric Kandel (Editor), Fifth Edition, McGraw Hill, 2013 Neuroscience Exploring the Brain, Mark Bear, Third Ediion, Lippincott Williams & Wilkins, 2006 Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, John E. Hall, 12th Edition, Saunders, 2010 Ganong's Review of Medical Physiology, 24th Edition ,Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks, McGraw-Hill Medical, 2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Göz ile beyin arasındaki bağlantıyı sağlayan görme siniri ve görme yollarını etkileyen hastalıklar, görme kaybı ve görme bozuklukları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 20 2 40
6 Uygulama/Pratik 18 2 36
29 Bireysel Çalışma 18 3 54
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Görme kaybı ile gelen hastaya yaklaşım
2 Akut monoküler görme kaybı
3 Akut binoküler görme kaybı
4 Progresif görme kaybı
5 Geçici görme kaybı
6 Serebral görme bozuklukları
7 Nöro-oftalmoskopi
8 Açıklanamayan görme kaybı
9 Vize sınavı
10 Diplopi ile gelen hastaya yaklaşım
11 Oftalmoplejiler
12 Supranukleer göz hareket bozuklukları
13 Nistagmus ve sakkadik sapmalar
14 Pupilla innervasyon bozuklukları
15 İntrakranial hipertansiyon
16 Vizüel sistem nöroanatomisi
17 Vizüel nörofîzyoloji
18 Kiyazmal lezyonlar
19 Optik nevrit
20 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1428125 Göz ile beyin arasındaki bağlantıyı sağlayan görme sinirlerini öğrenebilme
2 1428171 Göz ile beyin arasındaki bağlantıyı sağlayan görme yollarını etkileyen hastalıkları hakkında bilgi sahibi olma
3 1428190 Görme kaybı nedenlerini kavrayabilme
4 1428196 Görme kaybı patoloji ve fizyo-patolojileri hakkında bilgi sahibi olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76498 Klinik sinir bilimleri alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
2 76499 Klinik sinir bilimleri alanında uygulanan teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
3 76500 Klinik sinir bilimleri alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir
4 76501 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
5 76502 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğu bilincine sahip olur
6 76503 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
7 76504 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
8 76505 En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
9 76506 Klinik sinir bilimleri alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak
10 76507 Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır
11 76508 Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak literatüre katkıda bulunur
12 76509 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.