Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KSB711 İşlevsel Beyin Görüntülemesi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

İşlevsel manyetik rezonans görüntüleme (iMRG) yöntemini derinlemesine inceleyerek bu tekniğin araştırma amaçlı kullanımı için gerekli donanımı kazanmak. İMRG yönteminin fiziksel ve fizyolojik temellerini öğrenmek. Verilerin matematiksel ve istatistik yöntemlerle incelenmesi. İMRG uygulama alanlarını bilmek. Yöntemin kuramsal temellerini bir araştırmada kullanabilecek düzeyde kavramak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kornienko VN, Pronin IN. Diagnostic Neuroradiology. 2009 Springer Verlag Berlin Heidelberg Nerä E, Caramella D, Bartolozzi C, (eds) Image processing in radiolgy current applications .2008 Springer Verlag Berlin Heidelberg. Cohen RA, Sweet LH. (eds). Brain imaging in behavioral medicine and clinical neuroscience. Springer New York Dordreght Heidelberg London

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Beyin görüntüleme yöntemleri, beyin radyolojik anatomisi ve nörolojik hastalıklarda radyolojik bulgular.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 11 7 77
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 17 17
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 17 17

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 iMRG’ye giriş, MR cihazları ve güvenliği
2 MR sinyal oluşumunun temel prensipleri
3 MR kontrast mekanizmaları ve pulse dizinleri
4 Beyin oksijen düzeyine bağlı (BOLD) kontrastı ile beyin aktivitesi ölçümü
5 İMRG’nin uzaysal ve zamansal özellikleri
6 İMRG’de sinyal ve gürültü
7 Vize sınavı
8 Deneysel dizayn tipleri ve oluşturma
9 İMRG verilerinin ön incelemesi
10 MRG uygulamaları
11 İMRG klinikte kullanımı
12 İMRG klinikte kullanımı
13 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1428610 Beyin radyolojik anatomisinin öğrenilmesi
2 1428613 Yapısal beyin görüntüleme yöntemlerinin öğrenilmesi
3 1428644 Fonksiyonel beyin görüntüleme yöntemlerinin öğrenilmesi
4 1428667 Beyin görüntüleme yöntemlerini uygulayabilme
5 1428679 Nörolojik hastalıklarda radyolojik bulguların öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76498 Klinik sinir bilimleri alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
2 76499 Klinik sinir bilimleri alanında uygulanan teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
3 76500 Klinik sinir bilimleri alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir
4 76501 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
5 76502 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğu bilincine sahip olur
6 76503 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
7 76504 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
8 76505 En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
9 76506 Klinik sinir bilimleri alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak
10 76507 Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır
11 76508 Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak literatüre katkıda bulunur
12 76509 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.