Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KSB713 Nörogenetik Modeller 927003 1 2 6

Dersin Amacı

İnsanda psiko ve nörogenetik belirleyicilerin moleküler temelleri ve ilgili hastalıkların moleküler etiyolojilerini öğrenmek. Kalıtım kavramı, modelleri, yapı taşları, davranışsal genetik modeller, genetik/kalıtsal kökenli nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların moleküler etiyolojilerini kavramak. Temel genetik mekanizmaların, nörolojik ve psikolojik gelişim süreçleri ile ilişkilendirilebilmesi.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Principles of Neural Science, Eric Kandel (Editor), Fifth Edition, McGraw Hill, 2013 Neuroscience Exploring the Brain, Mark Bear, Third Ediion, Lippincott Williams & Wilkins, 2006 Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, John E. Hall, 12th Edition, Saunders, 2010 Ganong's Review of Medical Physiology, 24th Edition ,Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks, McGraw-Hill Medical, 2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genomun yapısı ve fonksiyonu, kalıtım prensipleri ve tipleri ile genotip- fenotip ilişkisi gibi temel ve klinik genetik konuları, insanda nörogenetik ve psikiyatrik hastalıklar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 12 3 36
29 Bireysel Çalışma 10 8 80
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 17 17
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 17 17

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalıtımın temeli ve moleküler yapı taşları
2 Kalıtım modelleri
3 Genotip ve fenotip kavramları ve ilişkileri
4 Davranışsal özelliklerin evrimsel süreçte gelişimi
5 Tek gen mutasyonları ve hayvan modelleri
6 Vize sınavı
7 İnsanda konjenital/kalıtsal motor mental özürlülüğün moleküler etiyolojileri ile ilgili modeller
8 İnsanda tek gen etkisi altındaki davranışsal ve/veya motor/mental bozukluklar
9 İnsanda çok etkinli kalıtım etkisi altındaki davranışsal ve/veya motor/mental bozukluklar
10 İnsanda nörogenetik hastalıklar
11 İnsanda psikiyatrik hastalıklar
12 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1202392 İnsanda psiko ve nörogenetik belirleyicilerin moleküler temellerini öğrenme
2 1202402 İnsanda psiko ve nörogenetik hastalıkların moleküler etiyolojilerini öğrenme
3 1202432 Kalıtım modellerini bilme
4 1202452 Genotip ve fenotip kavramları hakkında bilgi sahibi olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68766 Klinik sinir bilimleri alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
2 68767 Klinik sinir bilimleri alanında uygulanan teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
3 68768 Klinik sinir bilimleri alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir
4 68769 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
5 68770 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğu bilincine sahip olur
6 68771 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
7 68772 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
8 68773 En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
9 68774 Klinik sinir bilimleri alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak
10 68775 Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır
11 68776 Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak literatüre katkıda bulunur
12 68777 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.