Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KSB719 Şizofreni ve Duygudurum Bozuklukları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Şizofreninin ve duygudurum bozukluklarının fenomenolojisi ve etiyolojisinin kavranması. Şizofreninin ve duygudurum bozukluklarının temel özellikleri, olası etiyolojik açıklamaları ve belirtilerinin olası nörobilişsel süreçlerin kavranması. Şizofreninin ve duygudurum bozukluklarının etiyolojisine ilişkin edindiği bilgileri karmaşık bir sinirsel işlevi araştırmada ve açıklamada kullanabilme becerisi geliştirmek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Molecular Neurobiology. For the Clinician (Review of Psychaitry Series Vol 22). Ed. Dennis S. Charney.. American Psychiatric Publishing, Inc.Arlington VA, 2003. Principles of Neural Science, Eric Kandel (Editor), Fifth Edition, McGraw Hill, 2013 Neuroscience Exploring the Brain, Mark Bear, Third Ediion, Lippincott Williams & Wilkins, 2006 Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, John E. Hall, 12th Edition, Saunders, 2010 Ganong's Review of Medical Physiology, 24th Edition ,Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks, McGraw-Hill Medical, 2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Başta bipolar bozukluklar olmak üzere şizofreni veduygudurum bozukluklarının etiyopatogenezini kavramaya yönelik olarak genetik bileşenleri, bilişsel işlevlerdeki bozulmaları, görüntüleme yöntemleriyle saptanmış beyin yapısal ve işlevsel değişiklikleri, hücre patolojisi, nörokimyasal ve nöroendokrin süreçleri klinik tabloyla ilişkilendirilmiş biçimde incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 8 3 24
29 Bireysel Çalışma 6 15 90
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Duygudurum bozukluklarının sınıflandırması ve epidemiyolojisi
2 Şizofreninin ve diğer psikotik bozuklukların sınıflandırması ve epidemiyolojisi
3 Duygudurum bozukluklar
4 Vize sınavı
5 Duygudurum bozukluklarının etiyolojisi ve patofizyolojisi
6 Şizofreninin etiyolojisi ve patofizyolojisi
7 Duygudurum bozukluklarının etiyolojisi ve patofizyolojisi
8 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1202839 Duygudurum bozukluklarının genetik bileşenleri, bilişsel işlevlerdeki bozulmaları hakkında bilgi sahibi olma
2 1202872 Şizofreninin genetik bileşenleri, bilişsel işlevlerdeki bozulmaları hakkında bilgi sahibi olma
3 1202889 Duygudurum bozukluklarında hücre patolojisi, nörokimyasal ve nöroendokrin süreçleri hakkında bilgi sahibi olma
4 1202949 Şizofrenide hücre patolojisi, nörokimyasal ve nöroendokrin süreçleri hakkında bilgi sahibi olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68766 Klinik sinir bilimleri alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
2 68767 Klinik sinir bilimleri alanında uygulanan teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
3 68768 Klinik sinir bilimleri alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir
4 68769 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
5 68770 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğu bilincine sahip olur
6 68771 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
7 68772 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
8 68773 En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
9 68774 Klinik sinir bilimleri alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak
10 68775 Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır
11 68776 Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak literatüre katkıda bulunur
12 68777 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.