Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KSB723 Dilin Beyindeki Organizasyonu ve Dil Sisteminin İşleyişi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

İnsan beyninin anatomik özellikleri, diğer canlıların beyinlerinden ayrılan farkları, dilin beyinde oluşumu ve konumlanışı, beyin hasarıyla etkilenen dil sisteminin incelenmesi, dil sisteminin işleyişini etkileyen hastalıklar ve dilin yeniden kazandırılması süreçlerinin öğrenilmesi. Dil sisteminin işleyişini, beyin hasarlarından yola çıkarak betimlenmesi. Dil ile kültürün ilişkilenişi çerçevesinde, tek tek diller için dil kullanımındaki normların saptanması.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

S.Greenfield (2000), İnsan Beyni, Varlı/Bilim D.Caplan (1987), Neurolinguistics and linguistic aphasiology, Cambridge Pres Principles of Neural Science, Eric Kandel (Editor), Fifth Edition, McGraw Hill, 2013 Neuroscience Exploring the Brain, Mark Bear, Third Ediion, Lippincott Williams & Wilkins, 2006 Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, John E. Hall, 12th Edition, Saunders, 2010 Ganong's Review of Medical Physiology, 24th Edition ,Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, Heddwen Brooks, McGraw-Hill Medical, 2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Beynin anatomik incelemesi ve beyin sisteminin işleyişi,bellek ve işleyişi, beyin araştırmalarında dilbilimin yeri, hastalık patolojilerinde dilin işleyişi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 11 2 22
29 Bireysel Çalışma 11 7 77
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 13 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Beynin anatomik incelemesi ve beyin sisteminin işleyişi
2 Beyin bölgelerinin dil sisteminin işleyişindeki rolü
3 Dilin beyindeki konumlanışı
4 Dilin beyinde diğer bilişsel işlevlerle olan ilişkisi
5 Bellek ve işleyişi
6 Beyin araştırmalarında dilbilimin yeri
7 Vize sınavı
8 Afazi, türleri ve sağaltımı
9 Disleksi, özellikleri, dilsel görünümlerin betimlenmesi
10 Apraksi, Amnezi, Aprozi, Agnosi
11 Down Sendromlu çocuklarda dilsel görünümler
12 Down Sendromlu çocuklarda dilsel görünümler
13 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1203050 Beyin bölgelerinin dil sisteminin işleyişini öğrenir
2 1203081 Dilin beyindeki konumumunu bilir
3 1203113 Dilin beyinde diğer bilişsel işlevlerle olan ilişkisini öğrenir
4 1203120 Beyin araştırmalarında dilbilimin yeri hakkında bilgi sahibi olur
5 1203129 Dil sisteminin işleyişini, beyin hasarlarından yola çıkarak betimleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68766 Klinik sinir bilimleri alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır
2 68767 Klinik sinir bilimleri alanında uygulanan teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak
3 68768 Klinik sinir bilimleri alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir
4 68769 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
5 68770 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğu bilincine sahip olur
6 68771 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
7 68772 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
8 68773 En az bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
9 68774 Klinik sinir bilimleri alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak
10 68775 Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, yönetir, uygular ve sonuçlandırır
11 68776 Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda sunarak ve yayınlayarak literatüre katkıda bulunur
12 68777 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları gibi organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.