Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RAD701 Radyasyon Fiziği I 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Atomun yapısı, nükleer yapı, çekirdek fiziğinin temel kavramları, nükleer bozunum ve radyoaktivite, doğal ve yapay radyasyon kaynakları, alfa bozunumu, beta bozunumu, gama bozunumu, x-ışınları, x-ışınları üretimi, radyoaktif seviyelerin dönüşümü, auger elektronları, nükleer reaksiyonlar ve hızlandırıcılar. Radyasyonla maddenin etkileşimi, etkileşme tesir kesitleri, etkileşme olasılıkları, çoklu etkileşimlerde ve yüklü parçacıkların madde ile etkileşiminde enerji kaybı mekanizmaları, fotonun madde ile etkileşimi ve enerji kaybı mekanizmaları, nötron etkileşim mekanizmaları konusunda öğrencileri bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa Çağatay TUFAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Frank H. Attix, "INTRODUCTION TO RADIOLOGICAL PHYSICS AND RADIATION DOSIMETRY", WILEY-VCH Verlag GmbH ve Co. KGaA, Weinheim, 2004. Yardımcı Kaynaklar: Ervin B. Podgorsak, "Radiation Physics for Medical Physicists", Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 2006. Editor:Ervin B. Podgorsak "RADIATION ONCOLOGY PHYSICS: A HANDBOOK FOR TEACHERS AND STUDENTS" INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, VIENNA, 2005.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Radyasyon Fiziği Atomun yapısı, nükleer yapı, çekirdek fiziğinin temel kavramları, nükleer bozunum ve radyoaktivite, doğal ve yapay radyasyon kaynakları, alfa bozunumu, beta bozunumu, gama bozunumu, x-ışınları, x-ışınları üretimi, annilasyon radyasyonu, radyoaktif seviyelerin dönüşümü, Auger elektronları, nükleer reaksiyonlar ve hızlandırıcılar. Radyasyonla maddenin etkileşimi, tesir kesitleri, etkileşme olasılıkları yüzey yoğunluğu birimleri, çoklu etkileşimlerde ve yüklü parçacıkların madde ile etkileşiminde enerji kaybı mekanizmaları, fotonun madde ile etkileşimi ve enerji kaybı mekanizmaları, nötron etkileşim mekanizmaları, yüklü parçacıkların madde ile etkileşimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 24 24
21 Rapor Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atomun yapısı, nükleer yapı, çekirdek fiziğinin temel kavramları
2 Nükleer bozunum ve radyoaktivite
3 Doğal ve yapay radyasyon kaynakları
4 Alfa bozunumu, beta bozunumu, gama bozunumu,
5 x-ışınları, x-ışınları üretimi
6 Radyoaktif seviyelerin dönüşümü ve auger elektronları
7 Nükleer reaksiyonlar ve hızlandırıcılar
8 Elektromanyetik radyasyonun madde ile etkileşimi
9 Parçacık radyasyonun madde ile etkileşimi
10 Ara sınav
11 Enerji kaybı, lineer enerji transferi.
12 Radyasyon zırhlama
13 Dosimetri
14 Genel tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1522503 Atomun yapısını, nükleer yapıyı ve çekirdek fiziğinin temel kavramlarını bilir.
2 1522504 knows nuclear decay, radioactivity, natural and artifical radiation sources.
3 1522505 Alfa bozunumunu, beta bozunumunu, gama bozunumunu, x-ışınları ve x-ışınları üretimini bilir.
4 1522506 Radyasyonun madde ile etkileşimini ve etkileşme tesir kesitlerini bilir.
5 1522507 Yüklü parçacıkların ve fotonların madde ile etkileşimini ve enerji kaybı mekanizmaları bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek