Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SKY503 Sağlık Kurumları Yönetim Teorileri 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Temel yönetim teorileri ve bu bilgilerin sağlık bakımı sunan organizasyonların bileşimi ve fonksiyonlarına uygulanması incelenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Koçel, Tamer, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2010. Coşkun Can Aktan & Ulvi Saran (Editör),Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi,Ankara: Sağlıkta Umut Vakfı yayını, 2007. Kavuncubaşı, Şahin, Yıldırım Selami (2000), Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Siyasal Kitabevi, Ankara,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İşletme, İşletme Yönetimi ve Organizasyonda Temel Kavramlar, Yönetim Yönetim Geliştirme, Organizasyon, Yönetim ve Yönetim Fonksiyonları, Yöneticilik ve Planlama, Organizasyon yapılarını belirleyen unsurlar, Klasik (Geleneksel) Yönetim Davranışsal (Neo-klasik) yönetim Sistemler ve Durumsallık, Yaklaşımı Sistemler ve Durumsallık Yaklaşımı, Proje OrganizasyonuModern Sonrası, Çağdaş ve Güncel Kavramlar, Yaklaşımlar, Adaptasyon (Uyum) Yaklaşımları , Koşul Bağımlılık, Genel Örgütsel Gruplaşma, Kaynak Bağımlığı Yaklaşımı, Örgütsel Strateji Yaklaşımı, Bilgi İşleme Yaklaşımı, Vekalet Yaklaşımı Modern Sonrası, Çağdaş ve Güncel Kavramlar, Yaklaşımlar, Adaptasyon (Uyum) Yaklaşımları, İşlem Maliyeti Yaklaşımı, Kurumlaşma, Kurumsallaşma Yaklaşımı, Popülasyon Ekolojisi, Modern Sonrası, Çağdaş ve Güncel Kavramlar, Yaklaşımlar, Toplam Kalite Yönetimi, Temel Yetenek, Dış Kaynaklardan Yararlanma, Şebeke Organizasyonlar, Değişim Mühendisliği, Kıyaslama Modern Sonrası, Çağdaş ve Güncel Kavramlar, Yaklaşımlar, Güçlendirme, Stratejik Ortaklıklar Oluşturma, Küçülme, Öğrenen Organizasyonlar Sanallık, Toplam Dengeli Başarı Göstergesi, Yönetimde Güç, Otorite ve Etkileme, Liderlik, Motivasyon, Sağlık Kurumlarında Çatışma Yönetimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 10 2 20
49 Performans 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletme, İşletme Yönetimi ve Organizasyonda Temel Kavramlar, Yönetim Geliştirme, Organizasyon, Yönetim ve Yönetim Fonksiyonları
2 Yöneticilik ve Planlama, Organizasyon yapılarını belirleyen unsurlar
3 Klasik (Geleneksel) Yönetim Davranışsal (Neo-klasik) yönetim Sistemler ve Durumsallık Yaklaşımı Sistemler ve Durumsallık Yaklaşımı
4 Proje OrganizasyonuModern Sonrası, Çağdaş ve Güncel Kavramlar
5 Adaptasyon (Uyum) Yaklaşımları , Koşul Bağımlılık, Genel Örgütsel Gruplaşma
6 Kaynak Bağımlığı Yaklaşımı, Örgütsel Strateji Yaklaşımı, Bilgi İşleme Yaklaşımı, Vekalet Yaklaşımı
7 Vize
8 Modern Sonrası, Çağdaş ve Güncel Kavramlar, Yaklaşımlar,
9 Adaptasyon (Uyum) Yaklaşımları, İşlem Maliyeti Yaklaşımı, Kurumlaşma, Kurumsallaşma Yaklaşımı
10 Popülasyon Ekolojisi, Modern Sonrası, Çağdaş ve Güncel Kavramlar, Yaklaşımlar
11 Toplam Kalite Yönetimi, Temel Yetenek, Dış Kaynaklardan Yararlanma, Şebeke Organizasyonlar
12 Değişim Mühendisliği, Kıyaslama Modern Sonrası, Çağdaş ve Güncel Kavramlar, Yaklaşımlar
13 Güçlendirme, Stratejik Ortaklıklar Oluşturma, Küçülme, Öğrenen Organizasyonlar Sanallık,
14 Toplam Dengeli Başarı Göstergesi, Yönetimde Güç, Otorite ve Etkileme
15 Liderlik, Motivasyon, Sağlık Kurumlarında Çatışma Yönetimi
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1458394 Sağlık Kurumları Yönetimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinme
2 1458395 Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78304 Sağlık politikaları konusunda bilgili, sağlık sektörünü çok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefleyen, sağlık sektörünün değişik birimlerinde planlama yapabilecek, kaynakları verimli kullanacak, sağlık ve işletmecilik konusunda yetkin, hem kamuda hem özel sektörde başarılı olacak, uluslararası vizyona sahip profesyonel sağlık yöneticisi özelliği taşır.
2 78305 Sağlık yönetimi ve organizasyonu, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlaması, sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık ekonomisi, sosyal güvenlik ve sigortacılık, sağlık politikaları, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık mevzuatı konularında bilgi ve beceriye sahiptir
3 78306 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
4 78307 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
5 78308 Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
6 78309 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
7 78310 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
8 78311 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
9 78312 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek