Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SKY505 Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve İstatistiksel Yöntemler 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bilimsel araştırma yöntemleriyle bilimsel ve mesleki etik ve temel kavramları hakkında bilgi vermek. Öğrencilere bilimsel araştırma yöntem ve ahlakı kazandırmak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

İnternetten araştırma yöntemleriyle ve etikle ilgili makaleler taranıp en az beşer tanesi incelenecektir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, İstanbul Güzem Can Yay., 2016. Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Nobel Yay., 2017.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1- Bilimsel düşünme yöntemleri 1- Araştırma türleri ve veri toplama yöntemleri, 3- Bilimsel araştırma nasıl yapılır, 4- Araştırma tasarısı, 5- Kütüphanelerden kaynak derleme, 6- Kaynak gösterme ve dipnotlarının yazılımı, 7- Metin aktarmaları, 8- Bilimsel yazıda dil etkinliği, 9- Araştırmada İnternet'ten yararlanma, 10- Tablolar ve şekiller, grafikle gösterme, 11- Etik ve ahlak kavramları, 12- Etik türleri, etik ve ahlak oluşumunda rol oynayan faktörler, 13- Meslek etiği, 14- Mesleki yozlaşma ve etik dışı davranışların sonuçları, Sosyal sorumluluk

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
27 Makale Yazma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 30 60
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 20 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel düşünme yöntemleri
2 Araştırma türleri ve veri toplama yöntemleri,
3 Bilimsel araştırma nasıl yapılır,
4 Araştırma tasarısı,
5 Kütüphanelerden kaynak derleme,
6 Kaynak gösterme ve dipnotlarının yazılımı,
7 Metin aktarmaları,
8 Bilimsel yazıda dil etkinliği,
9 Araştırmada İnternet'ten yararlanma,
10 Tablolar ve şekiller, grafikle gösterme,
11 Etik ve ahlak kavramları,
12 Etik türleri, etik ve ahlak oluşumunda rol oynayan faktörler,
13 Meslek etiği,
14 Mesleki yozlaşma ve etik dışı davranışların sonuçları, Sosyal sorumluluk
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1302838 Bilimsel düşünce yöntemini açıklayabilir,
2 1302839 Araştırma türlerini ve veri toplama yöntemlerini açıklayabilir,
3 1302840 Bilimsel araştırmanın nasıl yapılacağını anlatıp uygulayabilir,
4 1302841 Kütüphane araştırması yapabilir;
5 1302842 Kaynak gösterme yöntemlerini uygulayabilir;
6 1302843 Metin aktarma yöntemlerini uygulayabilir,
7 1302844 Bilimsel yazı yazma yöntemini uygulayabilir,
8 1302845 Araştırmalarında İnternet'i etkin bir biçimde kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70629 Sağlık politikaları konusunda bilgili, sağlık sektörünü çok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefleyen, sağlık sektörünün değişik birimlerinde planlama yapabilecek, kaynakları verimli kullanacak, sağlık ve işletmecilik konusunda yetkin, hem kamuda hem özel sektörde başarılı olacak, uluslararası vizyona sahip profesyonel sağlık yöneticisi özelliği taşır.
2 70630 Sağlık yönetimi ve organizasyonu, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlaması, sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık ekonomisi, sosyal güvenlik ve sigortacılık, sağlık politikaları, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık mevzuatı konularında bilgi ve beceriye sahiptir
3 70631 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
4 70632 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
5 70633 Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
6 70634 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
7 70635 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
8 70636 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
9 70637 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek