Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SKY504 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

İnsan Kaynakları Yönetimi kapsamındaki kavramlar, işlevler, teknikler, yöntemler, yaklaşımlar; konu ile ilgili yapılan araştırmalar ile sağlık kurumlarındaki uygulamalar, yaklaşımlar incelenecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Elif DİKMETAŞ YARDAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sabuncuoğlu Zeyyat, (2012), İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınevi. 2. Yıldız Müge Leyla, Saruhan Şadi Can, (2012), İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş,İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı, İnsan Kaynakları Yönetimi Önemi ve Amacı, İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevleri, İnsan Kaynakları Yönetimi Gelişimi, İnsan Kaynakları Yönetimi İlkeleri, İş analizi ve iş dizaynı, İş tanımları, İş gerekleri, İş analizi, İş etüdü, İş tasarımı, İnsan Kaynakları Planlaması, İnsan Kaynakları Planlama Süreci, Personel Sağlama Ve Seçme, Personel Hareketliliği, Eğitim ve geliştirme, İnsan Kaynaklarında eğitim, Eğitim Planlaması, Eğitim Yöntemleri, Performans Değerlendirme, Performans Değerlendirmenin Amaçları, Performans Değerlendirme Yöntemleri, Kariyer Geliştirme, Kariyer Geliştirme Sistemleri, Kariyer Yaklaşımları, İş Değerlemesi, İş Değerleme Yöntemleri, Ücret Yönetimi, Ücret, Ücret Politikaları, Ücret Yapısı, Ücret Sistemleri, Sosyal Yardım ve Hizmetler, Ücret Yönetimi, Ücret, Ücret Politikaları, Ücret Yapısı, Ücret Sistemleri, Sosyal Yardım ve Hizmetler, Çalışma İlişkileri, Sendikalar ve Toplu Sözleşme, Personel Sağlığı ve İş Güvenliği, Şikayet ve Disiplin Çalışma İlişkileri, Sendikalar ve Toplu Sözleşme, Personel Sağlığı ve İş Güvenliği Şikayet ve Disiplin, İletişim, Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi, Ulusal ve Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki Farklar, Uluslararası Temin, Uluslararası Seçim, Uluslararası Eğitim-Geliştirme, Kariyer Geliştirme, Uluslararası Ücret Yönetimi, Uluslararası Performans Yönetimi, Uluslararası Endüstri İlişkisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 10 2 20
49 Performans 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 giriş
2 iş analizi
3 insan kaynakları planlaması
4 personel sağlama seçme
5 eğitim geliştirme
6 performans değerlendirme
7 ara sınav
8 kariyer geliştirme
9 iş değerleme
10 ücret yönetimi
11 ücret yönetimi
12 çalışma ilişkileri
13 çalışma ilişkileri
14 uluslararası insan kaynakları yönetimi
15 Kariyer Geliştirme Uluslararası Ücret Yönetimi Uluslararası Performans Yönetimi Uluslararası Endüstri İlişkisi
16 final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
102603 1519763 Sağlık Kurumlarında etkili sağlık insan gücü yönetimini sağlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78304 Sağlık politikaları konusunda bilgili, sağlık sektörünü çok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefleyen, sağlık sektörünün değişik birimlerinde planlama yapabilecek, kaynakları verimli kullanacak, sağlık ve işletmecilik konusunda yetkin, hem kamuda hem özel sektörde başarılı olacak, uluslararası vizyona sahip profesyonel sağlık yöneticisi özelliği taşır.
2 78305 Sağlık yönetimi ve organizasyonu, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlaması, sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık ekonomisi, sosyal güvenlik ve sigortacılık, sağlık politikaları, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık mevzuatı konularında bilgi ve beceriye sahiptir
3 78306 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
4 78307 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
5 78308 Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
6 78309 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
7 78310 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
8 78311 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
9 78312 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
102603 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek