Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBEPRJ Dönem Projesi 927001 2 3 30

Dersin Amacı

Alanla ilgili seminer hazırlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN, Prof. Dr. Türker YARDAN, Prof. Dr. A. Tevfik SÜNTER, Doç. Dr. Polat TUNÇER, Dr. Öğr. Üyesi Gülpembe OĞUZHAN, Dr. Öğr. Üyesi Nurcan COŞKUN US

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Alanla ilgili tüm yayınlar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Alanla ilgili seminer hazırlamak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
22 Proje Hazırlama 1 100 1
36 Rapor 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
20 Rapor Hazırlama 1 70 70
22 Proje Hazırlama 1 70 70
27 Makale Yazma 1 70 70
29 Bireysel Çalışma 20 10 200
34 Okuma 20 10 200
49 Performans 20 7 140

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Alanla ilgili seminer hazırlamada danışmanlık yapmak
2 Alanla ilgili seminer hazırlamada danışmanlık yapmak
3 Alanla ilgili seminer hazırlamada danışmanlık yapmak
4 Alanla ilgili seminer hazırlamada danışmanlık yapmak
5 Alanla ilgili seminer hazırlamada danışmanlık yapmak
6 Alanla ilgili seminer hazırlamada danışmanlık yapmak
7 Alanla ilgili seminer hazırlamada danışmanlık yapmak
8 Ara rapor
9 Alanla ilgili seminer hazırlamada danışmanlık yapmak
10 Alanla ilgili seminer hazırlamada danışmanlık yapmak
11 Alanla ilgili seminer hazırlamada danışmanlık yapmak
12 Alanla ilgili seminer hazırlamada danışmanlık yapmak
13 Alanla ilgili seminer hazırlamada danışmanlık yapmak
14 Alanla ilgili seminer hazırlamada danışmanlık yapmak
15 Alanla ilgili seminer hazırlamada danışmanlık yapmak
16 seminer sunumu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1302895 Alanla ilgili konularda sorun çözebilme kara verme araştırma yapma kabiliyeti kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70629 Sağlık politikaları konusunda bilgili, sağlık sektörünü çok iyi tanıyan, toplumun gereksinimlerini iyi analiz eden, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefleyen, sağlık sektörünün değişik birimlerinde planlama yapabilecek, kaynakları verimli kullanacak, sağlık ve işletmecilik konusunda yetkin, hem kamuda hem özel sektörde başarılı olacak, uluslararası vizyona sahip profesyonel sağlık yöneticisi özelliği taşır.
2 70630 Sağlık yönetimi ve organizasyonu, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık hizmetlerinin pazarlaması, sağlık hizmetlerinin finansmanı, sağlık ekonomisi, sosyal güvenlik ve sigortacılık, sağlık politikaları, sağlık bilgi sistemleri ve sağlık mevzuatı konularında bilgi ve beceriye sahiptir
3 70631 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun bir şekilde uygular.
4 70632 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
5 70633 Uzmanlık alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.
6 70634 Alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
7 70635 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
8 70636 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur, ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
9 70637 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek