Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MÜZ701 Müzik Eğitiminde Program Geliştirme 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Program geliştirme bilgisi, temel kavramları tanıma, başlangıç düzeyinde müzik eğitim programları geliştirebilme. Örnek program inceleme ve geliştirme çalışmaları.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Yakup Alper VARIŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

MEB Müzik Dersi Öğretim Programları, GSL Programları Demirel Ö., Eğitimde Program Geliştirme Ertürk, S., Eğitimde Program Geliştirme Varış F., Eğitimde Program Geliştirme Uçan A, Müzik Eğitimi: Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Program geliştirmede temel kavramlar, kuramsal temeller, program tasarımı ve modeller, program geliştirmenin planlanması, program tasarısı hazırlama

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 14 13 182

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Program geliştirmeye giriş
2 Eğitim programı, genel yaklaşımlar
3 Öğretim programı genel yaklaşımlar
4 Öğretim programı felsefeleri
5 Öğretim program türleri ve yaklaşımlar
6 Müzik öğretim programın öğeleri ve aralarındaki ilişkiler
7 Müzik öğretim programın öğeleri – hedefler
8 Ara Sınav
9 Müzik öğretim programın öğeleri – hedef davranışlar
10 Müzik öğretim programın öğeleri – eğitim durumları
11 Müzik öğretim programın öğeleri – sınama/ölçme durumları
12 MEB GSL Müzik Bölümü programları üzerine yorumlar
13 MEB Müzik Dersi Öğretim programları üzerine yorumlar
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1433459 Müzik dersleri için hedef ifadeleri yazabilir
2 1412208 Müzik dersleri için öğrenme-öğretmen durumları hazırlayabilir
3 1433709 Müzik dersleri için sınama-ölçme durumları hazırlayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75832 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak müzik eğitiminin güncel ve ileri düzeydeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir, alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir.
2 75833 Müzik ve müzik eğitimi ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
3 75834 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir
4 75845 Müzik eğitimi alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir, bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir.
5 75836 Araştırmaları ile ilgili yayın ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
6 75835 Müzik ve müzik eğitimi ile ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir, uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
7 75840 İlgili konularda çalışan sanatçı ve akademisyenlerin, eğitim, araştırma ve danışmanlık potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri bir ortam sağlar.
8 75839 Benzeri programlarla ulusal ve uluslar arası bağlantılar kurarak verilen eğitimin sürekli gelişimini sağlar.
9 75838 Türk müzik kültürünü, dünya müzik kültürü ve müzik eğitimiyle ilişkilendirir.
10 75837 Müzik eğitimi alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri takip eder, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 75842 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
12 75841 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
13 75844 Türk müziğinin gelişimini ve evrensel dönüşümünü değerlendirir.
14 75843 Alanı ile ilgili yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 1 5 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4
2 4 3 1 5 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4
3 4 3 1 5 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek