Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MÜZ705 Müzik Eğitimi Araştırmalarında Konu Yönelimleri-I 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bütün düzeylerde müzik eğitimi ile ilgili önemli araştırmaları çözümleyebilme; müzik eğitiminin çeşitli boyutlarında, genel, koral ve çalgısal müzikte konu yönelimleri ile araştırmaların çözümüne dönük yöntemsel yaklaşımlara sahip olabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç. Dr. Yakup Alper Varış

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. 1930-1960 arası Milli Kütüphane ve T.B.M.M. Kütüphanesinde bulunan gazeteler. 2. Opus, Filarmoni, Orkestra ve Andante gibi çeşitli müzik dergileri. 3. Yehudi Menuhin, İnsan ve Müzik Dizisi. 4. Müzik Eğitimi İle ilgili Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 5. Şerif Mardin, “Türk Modenleşmesi”. İstanbul 2001.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Cumhuriyet döneminde 10 yıllık periyotlarda müziğin ve sanatın konu yönelimlerine dönük analizi ve sorgulanması ışığında; insan-müzik-sanat ilişkilerinin öne çıkarılmasıyla belirlenen ilgi alanlarında, ortaya konulan konu yönelimlerinin nicel ve nitel yönlerden yöntemsel alt yapısının oluşturulması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
10 Tartışma 14 1 14
24 Seminer 23 1 23
28 Makale Kritik Etme 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 15 5 75
48 Sözlü Sınav 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsan-müzik-sanat ilişkileri. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/153176
https://www.youtube.com/watch?v=SRnaH7SjI94
2 İnsan-müzik-sanat ilişkileri. https://www.uludagtezmerkezi.com/muzik-anabilim-dali-tez-konulari/
https://www.youtube.com/watch?v=ZiqNJI8LFjM
3 İnsan-müzik-sanat ilişkileri. http://gse.deu.edu.tr/pdf/tezarsivi/muzikbilimleri.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=t6WOovRVtXc
https://www.youtube.com/watch?v=ZiqNJI8LFjM
4 Müzik araştırmalarını çözümlemede çeşitli yaklaşımlar. https://books.google.com.tr/books?id=BD6jDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=tr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
5 Müzik araştırmalarını çözümlemede çeşitli yaklaşımlar. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/92418
6 1930-1960 yılları arasında mevcut olan müzik ve sanata ilişkin konuların analizi. https://www.youtube.com/watch?v=SRnaH7SjI94
https://www.journalagent.com/jas/pdfs/JAS_7_2_321_342.pdf
7 Müzik ve sanatla ilişkili konulara tarihsel gelişim seyirleri bakımından eleştirel yaklaşımlar. https://www.youtube.com/watch?v=ZiqNJI8LFjM
8 Ara sınav
9 Genel, koral ve çalgısal müzikte konu yönelimleri ile araştırmaların çözümüne dönük yöntemsel yaklaşımlar. https://www.mgu.edu.tr/tr/faculty/muzik-bilimleri-enstitusu/pages/tez-konulari.html
10 Genel, koral ve çalgısal müzikte konu yönelimleri ile araştırmaların çözümüne dönük yöntemsel yaklaşımlar. https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/79201/makaleler/5/8/arastrmx_79201_5_pp_1247-1260.pdf
11 Genel, koral ve çalgısal müzikte konu yönelimleri ile araştırmaların çözümüne dönük yöntemsel yaklaşımlar. https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=F-zQCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Subject+Tendency+At+Music+Education+Research&ots=cAVDzjk02O&sig=ieALe5Lr-cy9Dd0O-SdxyGt_qHY&redir_esc=y#v=onepage&q=Subject%20Tendency%20At%20Music%20Education%20Research&f=false
12 Genel, koral ve çalgısal müzikte konu yönelimleri ile araştırmaların çözümüne dönük yöntemsel yaklaşımlar. https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=-yYzW0ujEsIC&oi=fnd&pg=PR7&dq=Subject+Tendency+At+Music+Education+Research&ots=63ItBUzigZ&sig=vJ09kREIYgaha2FBVhTlKsVvqXE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
13 Genel, koral ve çalgısal müzikte konu yönelimleri ile araştırmaların çözümüne dönük yöntemsel yaklaşımlar.
14 Genel, koral ve çalgısal müzikte konu yönelimleri ile araştırmaların çözümüne dönük yöntemsel yaklaşımlar.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
110554 1179321 Müzik eğitimi ile ilgili araştırmaları tarihsel gelişim seyirleri ve içerikleri bakımından çözümleyebilir.
110555 1194255 Müzik eğitimi ile ilgili araştırma konusu belirlemede bağımsız hareket edebilme yetisi kazanır.
110556 1199323 Müzik eğitimi ile ilgili araştırmaların nitel yönden yöntemsel alt yapısını oluşturabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68100 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak müzik eğitiminin güncel ve ileri düzeydeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir, alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir.
2 68101 Müzik ve müzik eğitimi ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
3 68102 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir
4 68113 Müzik eğitimi alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir, bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir.
5 68104 Araştırmaları ile ilgili yayın ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
6 68103 Müzik ve müzik eğitimi ile ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir, uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
7 68108 İlgili konularda çalışan sanatçı ve akademisyenlerin, eğitim, araştırma ve danışmanlık potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri bir ortam sağlar.
8 68107 Benzeri programlarla ulusal ve uluslar arası bağlantılar kurarak verilen eğitimin sürekli gelişimini sağlar.
9 68106 Türk müzik kültürünü, dünya müzik kültürü ve müzik eğitimiyle ilişkilendirir.
10 68105 Müzik eğitimi alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri takip eder, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 68110 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
12 68109 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
13 68112 Türk müziğinin gelişimini ve evrensel dönüşümünü değerlendirir.
14 68111 Alanı ile ilgili yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır.