Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MÜZ715 Türkiye'de Müzik Modernleşmesi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Türkiye’de müziğin modernleşme sürecini, kültür-sanat alanından hareketle tanımlanması ve tarihselleştirilmesi amaçlanırken, bu sürecin temel dönemlerini ve kırılma noktalarını kavramayı kolaylaştıracak karakteristik kişi, olay ve akımları da tanınmasına yardımcı olmak amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Bahar GÜDEK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Enis Batur, Modernizm Serüveni Yapı Kredi Yayınları. [2] Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma Yapı Kredi Yayınları. [3] İlber Ortaylı, Batılılaşma Yolunda Merkez Kitapçılık ve Yayıncılık. [4] Kemal Karpat Osmanlı’da Değişim, Modernleşme ve Uluslaşma İmge kitapevi Yayınları. [5] Vedat Kosal Osmanlıda Klasik Batı Müziği. [6] Cem Behar Musikiden Müziğe. [7] Atilla Sağlam Türk Musiki/Müzik Devrimi. Alfa Aktüel Yayınları. [1] M.R. Gazimihal ile Anadolu Türküleri ve Musiki İstikbalimiz Doğu kütüphanesi/Halkiyat Serisi Yayınları [2] Meral Özbek Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski İletişim Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Modern-postmodern kavramlarının tanımlanması, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde batılılaşma-modernleşme, müzikte modernleşme ve politika, müzik eğitimi kurumları, popüler müzikler, örnekler, günümüzdeki yansımaların ve sorunların tarihsel bir sırayla ele alınması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 13 14 182

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çağdaşlaşma (Modernleşme) kavramı, Osmanlı devlet ve toplum kuruluşunun özellikleri, Batı Avrupa ve Osmanlı Devleti. Modernleşme.doc
2 İlk Aşama, İlk reform belgeleri, İç ve dış engeller Erik Jan Zürcher_Modernleşen Türkiye-Özet-H.Ulaş GÜDEK.pdf
3 Osmanlı’da yeni reform projeleri ve uygulamaları. Yeni Türk Müzik İnklabına bir Hazırlık Evresi-1826-1920.pdf
4 Mutlakiyetten Meşrutiyete ve Tanzimat Cumhuriyetten günümüze toplumsal değişim ve kültürel değişim sürecinde müzik.pdf
5 Müzik çağdaşlaşma ve siyasi anlamları. Batılılaşma ve Ulus-Devlet Kimliğinin İnşa Sürecinde Türkiye'de Ulusal Müzik Kültürü- B. Güdek.pdf
6 Ulusal bağımsızlık savaşı ve Cumhuriyet devrimlerinin Türkiye’de müziğe etkileri E. K. Baydar . meşrutiyet müzikal coşkusu.pdf
7 Cumhuriyetle birlikte oluşan müzik ve müzik eğitim kurumları. Cumhuriyetin Yapılandırma Sürecinde Müzik Eğitimi.pdf
8 Modern ve postmodern kavramları ve müzik, Türkiye’de müziğin modernleşmesinin ideolojik dayanakları GUNES_AYAS-MUSIKI_INKILABININ_SOSYOLOJIS.pdf
9 Cumhuriyet dönemi müziğinde farklılaşma olgusu, Alaturka- Alafranga çatışması. Erken Cumhuriyet Döneminde Kökten Modernleşmenin Bir Göstergesi Olarak Musiki İnkılabı-Yakup Kaya.pdf
10 Ara sınav.
11 Çoksesliliğe yöneliş konusunda farklı düşünceler. Çok sesli Batı müziğinin Türk Modernleşmesindeki Öndemi.pdf
12 21. yüz yılda evrensel Türk Müziği. Tarihsel Gelişim Bağlamında Türk Halk Müziği Araştırmaları.pdf
13 Türkiye’de popüler Batı Müziğinin 75 yıllık seyri. O. M.Öztürk-Türkiye'de Müzik Olgusunun Müzik Olrak anlaşılmasında ve...pdf
14 Türkiye’de popüler Batı Müziğinin 75 yıllık seyri. Batılılaşma ve Ulus-Devlet Kimliğinin İnşa Sürecinde Türkiye'de Ulusal Müzik Kültürü- B. Güdek.pdf
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1205465 Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemi çağdaşlaşma sürecine ilişkin reformları değerlendirebilecektir.
2 1207239 Farklı dönemlere ait hem Geleneksel hem de Çağdaş Türk müziklerinin tarihsel analizini yapabilecektir.
3 1207421 Türkiye’de müzik sorunları üzerine farklı bakış açıları getirebilecektir.
4 1208651 Bu dersle aldığı bilgileri hem akademik amaçla hem de entelektüel amaçla aktarabilecektir.
5 1179511 Türk müziğinin gelişimini ve evrensel dönüşümünü değerlendirebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68100 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak müzik eğitiminin güncel ve ileri düzeydeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir, alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir.
2 68101 Müzik ve müzik eğitimi ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
3 68102 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir
4 68113 Müzik eğitimi alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir, bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir.
5 68104 Araştırmaları ile ilgili yayın ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
6 68103 Müzik ve müzik eğitimi ile ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir, uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
7 68108 İlgili konularda çalışan sanatçı ve akademisyenlerin, eğitim, araştırma ve danışmanlık potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri bir ortam sağlar.
8 68107 Benzeri programlarla ulusal ve uluslar arası bağlantılar kurarak verilen eğitimin sürekli gelişimini sağlar.
9 68106 Türk müzik kültürünü, dünya müzik kültürü ve müzik eğitimiyle ilişkilendirir.
10 68105 Müzik eğitimi alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri takip eder, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 68110 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
12 68109 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
13 68112 Türk müziğinin gelişimini ve evrensel dönüşümünü değerlendirir.
14 68111 Alanı ile ilgili yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 1 1 4 2 4 3 5 1 4 2 5 2
2 3 1 1 1 4 2 4 3 5 1 4 2 5 2
3 3 1 1 1 4 2 4 3 5 1 4 2 5 2
4 3 1 1 1 4 2 4 3 5 1 4 2 5 2
5 3 1 1 1 4 2 4 3 5 1 4 2 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek