Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MÜZ735 Viyola İle Seslendirme ve Yorumlama-I 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

İleri düzeydeki tekniklere ilişkin uluslararası nitelikteki eserleri seslendirebilme. Viyolaya ilişkin eğitbilimsel (pedagojik) yöntemleri kavrayabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Yakup Alper VARIŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Etüt: Dont, P.Gavinies, Fiorillo, Mazas Etudes Brillantes op.36 Book II, Kreutzer Etütler, C.Flesh Scala System, P.Rode: Caprice Eserler: J.S.Bach Suite -IV-V-VI, F.Schubert Arpeggione Sonata, Bhrams sonatlar, William Walton Viola Koncerto, Bartok Viola Koncerto. Türk bestecilerin yapıtlarından seçkin örnekler. Hamann D.L.,Gillespie R., “Strategies for Teaching Strings Building a Succesful String and Orchestra Program”, Oxford University Press New York Oxford, 2004

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Aşamalı olarak ileri düzeydeki teknik ve etütler, uluslararası nitelikteki eserlerden oluşan örnekler ve eğitim müziği amaçlı, çalgıya özgü öğrenme-öğretme ilke ve teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 14 10 140

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Performansa yönelik etüt ve eserlerin çalışılması. Palaschko_12_Studies_Op.62.pdf
2 Performansa yönelik etüt ve eserlerin çalışılması.
3 Performansa yönelik etüt ve eserlerin çalışılması.
4 Performansa yönelik etüt ve eserlerin çalışılması.
5 Performansa yönelik etüt ve eserlerin çalışılması.
6 Performansa yönelik etüt ve eserlerin çalışılması.
7 Performansa yönelik etüt ve eserlerin çalışılması.
8 Ara sınav
9 Performansa yönelik etüt ve eserlerin çalışılması Palaschko_12_Studies_Op.62.pdf
10 Viyola eğitimine ilişkin pedagojik yaklaşımlar
11 Viyola eğitimine ilişkin pedagojik yaklaşımlar
12 Viyola eğitimine ilişkin pedagojik yaklaşımlar
13 Genel Değerlendirme
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1205447 İleri tekniklerle ulusal eserleri seslendirme
2 1180159 İleri tekniklerle uluslararası eserleri seslendirme
3 1201790 Viola alanında farklı yaş grupları için öğrenme öğretme yöntemlerini kavrama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68100 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak müzik eğitiminin güncel ve ileri düzeydeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir, alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir.
2 68101 Müzik ve müzik eğitimi ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
3 68102 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir
4 68113 Müzik eğitimi alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir, bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir.
5 68104 Araştırmaları ile ilgili yayın ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
6 68103 Müzik ve müzik eğitimi ile ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir, uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
7 68108 İlgili konularda çalışan sanatçı ve akademisyenlerin, eğitim, araştırma ve danışmanlık potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri bir ortam sağlar.
8 68107 Benzeri programlarla ulusal ve uluslar arası bağlantılar kurarak verilen eğitimin sürekli gelişimini sağlar.
9 68106 Türk müzik kültürünü, dünya müzik kültürü ve müzik eğitimiyle ilişkilendirir.
10 68105 Müzik eğitimi alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri takip eder, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 68110 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
12 68109 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
13 68112 Türk müziğinin gelişimini ve evrensel dönüşümünü değerlendirir.
14 68111 Alanı ile ilgili yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 5 2 5 2 2 3 3 2 3 3 2 3
2 4 2 5 3 5 2 2 3 3 2 3 3 2 3
3 4 2 5 2 5 2 2 3 3 2 3 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek