Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MÜZ740 Flüt İle Seslendirme ve Yorumlama-II 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Profesyonel müzik kültürünün ve sanatsal beğeninin oluşturulması, flüt çalma becerilerinin arttırılması, deşifre çalma becerilerinin geliştirilmesi, doktor programı seviyesinde çalışılacak etütlerle beraber Klasik ve Romantik dönemi bestecilerine ait olmak üzere en az iki farklı döneme ait konçertonun çalışılması ve seslendirilmesi amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Seyhan BULUT

Ön Koşul Dersleri

Lisans, Yüksek Lisans Flüt Eğitimi derslerini almış olmak.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notu: De Michelis "24 Esecisi op.25 Etüd no:6,7,8,9,10. Diğer kaynaklar: W.A.Mozart "Sol Major Koncerto" kadansları ile beraber flüt ve orkestra için eser. C.Reinecke "Re Major Concerto op.283" flüt ve orkestra için eser.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bireysel çalgı eğitimi-I'in devamı olan bu derste flüt tekniklerinin etüdlerle pekiştirilmesi, farklı tonlarda gam ve arpej çalışması, düzeyine uygun nitelikli solo flüt dağarcığının en az iki önemli ve kapsamlı konçertolarından oluşan programın seslendirilmesi/yorumlanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 13 14 182

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 dönem boyunca çalışılacak eserlerin ve etütlerin belirlenmesi. Verilen eserleri çalma
2 etütler üzerinde nefes alıştırmaları, diyafram çalıştırılması. Verilen eserleri çalma
3 etütleri dizilerle pekiştirerek tempolarının arttırılmasıyla teknik gelişimin ilerletilmesi. Verilen eserleri çalma
4 çalışılacak olan Klasik dönem konçertosunun deşifresinin yapılması. Verilen eserleri çalma
5 eser üzerindeki zor bölümler ve teknik ögelerin çalışılması. Verilen eserleri çalma
6 etüt ve eserin temposunun arttırılarak nüans işaretlerinin uygulanması. Verilen eserleri çalma
7 etüt ve eserin temposunun arttırılarak nüans işaretlerinin uygulanması. Verilen eserleri çalma
8 etüt,gamlar ve eserin seslendirilmesi gereken tempoda doğru nefes tekniği ile yorumlanması. Verilen eserleri çalma
9 ara sınav
10 etüt,gamlar ve eserin seslendirilmesi gereken tempoda doğru nefes tekniği ile yorumlanması. Verilen eserleri çalma
11 Romantik dönem konçertonun tüm bölümlerinin belirtilen tempoda nüans hareketlerinin uygulanarak yorumlanması. Verilen eserleri çalma
12 tüm eserlerin ayrıntılı biçimde çalışılması ve konser hazırlığı Verilen eserleri çalma
13 tüm eserlerin ayrıntılı biçimde çalışılması ve konser hazırlığı Verilen eserleri çalma
14 tüm eserlerin ayrıntılı biçimde çalışılması ve konser hazırlığı Verilen eserleri çalma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1196990 çeşitli mzik dönemlerin ait en az iki büyük eser icra edebileceklerdir.
2 1197069 farklı teknikleri kapsayan en az beş etüt icra edebileceklerdir.
3 1197077 en az beş tonda majör ve minör dizi ve arpejlerini çalabileceklerdir.
4 1197081 bir eserin anlaşılır ve akıcı bir şekilde sesendirilmesini yapabileceklerdir.
5 1197086 topluluk önünde çalma alışkanlığı kazanabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68100 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak müzik eğitiminin güncel ve ileri düzeydeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir, alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir.
2 68101 Müzik ve müzik eğitimi ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
3 68102 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir
4 68113 Müzik eğitimi alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir, bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir.
5 68104 Araştırmaları ile ilgili yayın ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
6 68103 Müzik ve müzik eğitimi ile ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir, uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
7 68108 İlgili konularda çalışan sanatçı ve akademisyenlerin, eğitim, araştırma ve danışmanlık potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri bir ortam sağlar.
8 68107 Benzeri programlarla ulusal ve uluslar arası bağlantılar kurarak verilen eğitimin sürekli gelişimini sağlar.
9 68106 Türk müzik kültürünü, dünya müzik kültürü ve müzik eğitimiyle ilişkilendirir.
10 68105 Müzik eğitimi alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri takip eder, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 68110 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
12 68109 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
13 68112 Türk müziğinin gelişimini ve evrensel dönüşümünü değerlendirir.
14 68111 Alanı ile ilgili yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 4 3 3 4 5 2 3 4 1 5
2 5 4 5 4 4 3 3 4 5 2 3 4 1 5
3 5 4 5 4 4 3 3 4 5 2 3 4 1 3
4 5 4 5 4 4 3 3 4 5 2 3 4 1 5
5 5 4 5 4 4 3 2 4 5 2 2 4 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek