Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MÜZ708 Fonksiyonel Armoni-II 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Tonal armonide akor yürüyüşlerinin, ses bağlantılarında paralel yasaklar göz ardı edilerek, fonksiyonel olarak ele alınması; böylelikle zorunlu dört sesli bir harekete gerek duymaksızın tonal armoninin, piyano dışında telli ve yaylı çalgılarda da uygulanabilmesine olanak tanımak ve müzik yapıtlarını oluşturan karmaşık polifonik ve homofonik dokular ardındaki armonik iskeleti görebilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Fatih AKBULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akbulut Fatih; Temel Armoni Kurallarının Gitara Uyarlanmasında Challan Armoni Yaklaşımları Üzerine Bir Yöntem Araştırması Reimer John; Handbook for the jazz guitarist, Schoenberg Arnold; Structural functions of harmony, Butterworth Anna; Harmony in Practice John Duarte; Melody, Harmony for Guitarist, Felts Randy; Reharmonisation Techniques, Piston Walter; Harmony.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tonal armonin temeli olan diatonik gam derecelerinin ve dereceler üzerine kurulan her bir akorun ton merkezine olan ilişkilerinin ve armonik yürüyüş içerisindeki fonksiyonlarının ele alınması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 13 14 182

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aralık (ing. İnterval) armonisi.
2 Akor özünü oluşturan armoniyi tanımlayan sesler.
3 Dominant yedili akorunun armonik yürüyüş içerisindeki fonksiyonu.
4 Genişletilmiş dominant yedili akor yürüyüşleri ve ii-V7 kalıpları
5 Eksik yedili ve yarı eksik /'li (İng. Diminished, half diminished) akorlarının armnik yürüyüş içerisindeki fonksiyonları
6 Kadanslar
7 Olağan armonik kalıplar
8 Tonik birinci çevirim akorunun armonik yürüyüş içerisindeki fonksiyonu
9 Marş armoni
10 Ara Sınav
11 Armonik dekorasyon/Armonide pedal nota
12 Napolitan altılı akoru
13 Altere akorlar/Modülasyon
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1198934 tonu teyit edici temel armonik taslağı açıklar.
2 1198951 Akorların, Tonal evren içerisinde, gerilim-çözülme ilişkilerine yönelik değişen niteliklerini açıklar.
3 1198962 Analitik açıdan, karmaşık armonik yürüyüşlerin temel fonksiyonlara indirgenmesi becerisini geliştirir.
4 1198985 Melodi-armoni ilişkisini açıklar.
5 1198988 Armonik yazıyı, dört ses dışında, serbestlik kazandırarak; tonal armoninin pek çok çalgıda uygulanmasına olanak tanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68100 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak müzik eğitiminin güncel ve ileri düzeydeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir, alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir.
2 68101 Müzik ve müzik eğitimi ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
3 68102 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir
4 68113 Müzik eğitimi alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir, bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir.
5 68104 Araştırmaları ile ilgili yayın ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
6 68103 Müzik ve müzik eğitimi ile ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir, uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
7 68108 İlgili konularda çalışan sanatçı ve akademisyenlerin, eğitim, araştırma ve danışmanlık potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri bir ortam sağlar.
8 68107 Benzeri programlarla ulusal ve uluslar arası bağlantılar kurarak verilen eğitimin sürekli gelişimini sağlar.
9 68106 Türk müzik kültürünü, dünya müzik kültürü ve müzik eğitimiyle ilişkilendirir.
10 68105 Müzik eğitimi alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri takip eder, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 68110 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
12 68109 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
13 68112 Türk müziğinin gelişimini ve evrensel dönüşümünü değerlendirir.
14 68111 Alanı ile ilgili yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 2 4 3 4 2 2 4 4 5 5 5 3
2 5 3 2 4 3 4 2 2 4 4 5 5 5 3
3 5 3 2 4 3 4 2 2 4 4 5 5 5 3
4 5 3 2 4 3 4 2 2 4 4 5 5 5 3
5 5 3 2 4 3 4 2 2 4 4 5 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek