Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MÜZ716 Piyano Eğitiminde İlke ve Yöntemler 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

piyano eğitimi üst düzeyde disiplin ve motivasyon gerektiren zor bir süreçtir. bu süreçte eğitimin doğru hedef, program, materyal ve uygulamalarla gerçekleştirilmesi önemlidir.bu derste piyano eğitimi ile ilgili yöntem ve materyaller değerlendirileceklerdir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Bahar GÜDEK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Nevhiz Ercan, Piyano Eğitiminde İlke ve Yöntemler. Sözken Matbası. Ankara. 2.Leyla Pamir, Çağdaş Piyano Eğitimi. Turiin Yayınevi. İstanbul. 3.Seba Başbuğ Şen, Piyano Tekniğinin Biyomekanik Temeli. Pan Yayınları. 4.Başlangıç Piyano metotları ve farklı düzeyde piyano metotları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

uzun ve karmaşık bir süreç olan piyano eğitiminde, öğrenciye ilk derslerden başlayarak bilinçli, sürekli ve özenli uygulanması gereken temel davranışların kazanılması son derece önem taşımaktadır. bu sürecin daha anlaşılır, belirli boyutlarda ele alınması ve öğrenci için daha ilginç ve verimli hale getirilmesi piyano eğitiminin amacıdır.bu bağlamda ilgili ders içeriğinde piyano öğretiminin temel ilke ve yöntemlerinden yola çıkılarak uygulama ve değerlendirme süreçlerine de ağırlık verilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 13 14 182

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 piyano eğitiminde bazı temel davranışlar ve motivasyon. Piyano eğitiminde motivasyon.docx
2 piyano eğitimi alan öğrencilerde görülen ana sorunlar karşısında dört değişik öğrenme modeli. http://www.sanategitimidergisi.com/makale/pdf/1375892060.pdf
3 piyano eğitiminde kulaktan çalan öğrenciler ve isteksiz öğrencilerle karşılaşılan sorunlar. https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423880432.pdf
4 piyano eğitiminde alışkanlık haline gelebilen yanlışlıklar ve nedenleri https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/186512
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/187985
5 küçük çocukların piyano eğitimlerinde ilk yaklaşımlar. http://acikerisim.pau.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11499/3470/Tu%C4%9Fba%20I%C5%9F%C4%B1kdemir%20Y.L.pdf?sequence=1&isAllowed=y
6 çocuklara yönelik piyano eğitimi başlangıç metotlarını değerlendirme. 2019-JSHSR- Yetişkin piyano kitapları.pdf
7 çocuklara yönelik piyano eğitimi başlangıç metotlarını değerlendirme. 2019-JSHSR- Yetişkin piyano kitapları.pdf
8 başlıca tanınmış piyano eğitimcileri ve uygulama yöntemleri UHBAB -Anna Yesipova Piyano Pedagojisi.pdf
9 başlıca tanınmış piyano eğitimcileri ve uygulama yöntemleri http://www.piyano.site/piyano-calgi-calma-piyano-muzik-enstrumani-calmak/piyano-calma-egitimi-okullari-konservatuvarlari/piyano-egitimi-ogretimi-esaslari-yontemleri-hedefi-nedir/
10 Ara sınav
11 piyano eğitiminde ilk derslerin önemi ve dikkat edilmesi gereken hususlar http://www.piyano.site/piyano-piyanist-egitim-ogrenim-egitimleri/cocuk-piyano-ve-muzik-dersi-ve-egitimi/kucuk-cocuk-piyano-dersi-egitimi-nasil-olmalidir-dikkat-edilecek-hususlar-nedir/
12 piyano eğitimi alan öğrencilerin başarılarını belirleme. http://www.muzikegitimcileri.net/bilimsel/bildiri/I-Kilic.html
13 piyano öğreniminde insan beyninin temel işlevleri. Müziğin İnsan Beyni Üzerindeki Etkisi.pdf
14 yetişkinlerde piyano eğitimi ve karşılaşılan sorunlar https://www.mavi-nota.com/index.php?link=yazi&no=45

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1196248 piyano eğitiminin ilkelerini kavrayabilecektir.
2 1196256 piyano eğitimine ilişkin farklı öğretim yöntemlerini tanıyacaktır.
3 1196260 başlangıç piyano metodlarını değerlendirebilecektir.
4 1196275 önemli piyano eğitimcilerini ve bunların öğretim metodlarını tanıyacaktır.
5 1196282 öğrenciye göre piyano eğitim programı planlayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68100 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak müzik eğitiminin güncel ve ileri düzeydeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir, alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir.
2 68101 Müzik ve müzik eğitimi ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanır.
3 68102 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir
4 68113 Müzik eğitimi alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilir, bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilir.
5 68104 Araştırmaları ile ilgili yayın ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
6 68103 Müzik ve müzik eğitimi ile ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir, uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
7 68108 İlgili konularda çalışan sanatçı ve akademisyenlerin, eğitim, araştırma ve danışmanlık potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri bir ortam sağlar.
8 68107 Benzeri programlarla ulusal ve uluslar arası bağlantılar kurarak verilen eğitimin sürekli gelişimini sağlar.
9 68106 Türk müzik kültürünü, dünya müzik kültürü ve müzik eğitimiyle ilişkilendirir.
10 68105 Müzik eğitimi alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri takip eder, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
11 68110 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
12 68109 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
13 68112 Türk müziğinin gelişimini ve evrensel dönüşümünü değerlendirir.
14 68111 Alanı ile ilgili yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 4 1 3 4 3 2 2 1 2 2 1 3
2 3 1 4 1 3 4 3 2 2 1 2 2 1 3
3 3 1 4 1 3 4 3 2 2 1 2 2 1 3
4 3 1 4 1 3 4 3 2 2 1 2 2 1 3
5 3 1 4 1 3 4 3 2 2 1 2 2 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek